MvM Besluitenlijst

De MvM Besluitenlijst bevat een overzicht van de geldende beleidsbesluiten op het gebied van de loonheffingen (sorteren: klik kolomkop)

MvM ID Datum Kenmerk Onderwerp Vorig besluit Geldig tot
9999999 2030/12/31 zzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzz 2030/12/31
335 2019/12/20 2019-21333 Pensioen. Staffelbesluit pensioenen 2018-28515  
334 2019/12/13 2019-24804 Pensioen. VUT e.d.; aanpassing looptijd wegens (getemporiseerde) verhoging van de AOW-leeftijd BLKB2013-2201M  
333 2018/12/10 2018-28515 Pensioen. Staffelbesluit pensioenen 2017-187605 2020/01/01
332 2018/12/11 2018-28514 Pensioen. Verzamelbesluit diverse onderwerpen 2017-126948 BLKB2013-2200M DGB2005-6722M DGB2005-3299M  
331 2018/10/18 2018-23862 Pensioen. Uitfasering pensioen in eigen beheer; informatieformulier    
330 2017/12/12 2017-188201 Loon. Wijziging beloningen; cafetariaregelingen BLKB2016-0765M  
329 2017/11/24 2017-126948 Pensioen. Opbouw, eigen beheer, vervroegen en uitstellen van de pensioendatum, aanwijzingen en overgangsrecht BLKB2015-0830M 2018/12/31
328 2017/11/23 2017-187605 Pensioen. Beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen 2017-7168 2019/01/01
327 2017/01/20 2017-7168.htm Pensioen. Beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen BLKB2014-2132M  2018/01/01
326 2016/07/15 BLKB2016-0765M Loon. Wijziging beloningen; cafetariaregelingen DGB2011-0001M  2017/12/23
325 2016/07/15 BLKB2016-0746M Loonheffingen. Diverse onderwerpen BLKB2014-0549M  
324 2016/06/02 BLKB2016-0616M Dienstbetrekking. Intrekking Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking DGB2006-0857M 2016/06/14
323 2016/03/14 BLKB2016-0265M Dienstbetrekking. Commissaris   2017/01/01
322 2015/11/06 BLKB2015-0830M Pensioen. Opbouw, eigen beheer, vervroegen en uitstellen van de pensioendatum, aanwijzingen en overgangsrecht DGB2002-7207M DGB2010/2733M BLKB2012/0157M BLKB2014/1702M BLKB2011/1231M 2017/04/01
321 2015/10/09 DGB2015-7010M Pensioen. Internationale aspecten van pensioenen en stamrechten CPP2007-0098M  
320 2015/03/20 BLKB2015-0188M Vervoer; reiskostenvergoedingen en prive-gebruik auto BLKB2015-0106M  
319 2015/01/21 BLKB2015-0106M Vervoer; reiskostenvergoedingen en prive-gebruik auto BLKB2014-0644M 2015/03/28
318 2014/12/17 BLKB2014-2132M Pensioen. Beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen BLKB2013-0043M 2017/01/01
317 2014/12/17 BLKB2014-1894M Loon. Loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen BLKB2014-1033M  
316 2014/09/23 BLKB2014-1702M Pensioen; en stamrechten; tegemoetkomingen voor partner- en wezenpensioenen, etc. BLKB2014-0351M 2015/01/01
315 2014/06/23 BLKB2014-1033M Loon. Loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen BLKB2013-0799M 2015/01/01
314 2014/06/23 BLKB2014-0351M Pensioen; en stamrechten; tegemoetkomingen voor partner- en wezenpensioenen, etc. BLKB2013-2199M 2015/01/01
313 2014/05/20 BLKB2014-0644M Vervoer; reiskostenvergoedingen en prive-gebruik auto DGB2010-6957M 2015/01/30
312 2014/04/10 BLKB2014-0549M Loonheffingen. Diverse onderwerpen BLKB2013-0801M 2016/07/27
311 2014/03/24 DGB2014-0144M Internationaal. Buitenlandse sociale verzekeringen CPP2009-0093M  
310 2013/12/20 BLKB2013-2199M Pensioen. Tegemoetkomingen voor partner- en wezenpensioenen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid   2014/01/01
309 2013/12/18 BLKB2013-2200M Pensioen. Regeling voor vervroegd uittreden; pseudo-eindheffing; sociaal plan   2018/12/31
308 2013/12/17 BLKB2013-2201M Pensioen. VUT e.d.; verlenging looptijd wegens verhoging van de AOW-leeftijd   2020/01/01
307 2013/09/18 BLKB2013-0799M Loon. Loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen BLKB2011-1828M 2014/07/01
306 2013/09/16 BLKB2013-0801M Loonheffingen. Diverse onderwerpen DGB2010/7826M 2014/04/19
305 2013/08/23 DGB2013-0070M Internationaal. Extraterritoriale werknemers; 30%-regeling CPP2005-2378M  
304 2013/03/18 BLKB2013-0027M Pensioen. Prijsgeven van pensioenrechten door directeur-grootaandeelhouder in verband met onderdekking    
303 2013/02/12 BLKB2013-0043M Pensioen. Beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten BLKB2012-1761M CPP2009-1487M CPP2007-0552M 2015/01/01
302 2012/12/05 BLKB2012-1822M Pensioen. In bepaalde gevallen tijdelijk geen doorwerkvereiste   2015/04/01
301 2012/12/13 BLKB2012-1761M Pensioen. Beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten   2014/01/01 (treedt niet in werking)
300 2012/11/27 BLKB2012-1628M Pensioen. Aanwijzingen. Invoering van de Wet verhoging AOW en pensioenrichtleeftijd   2015/01/01
299 2012/04/27 BLKB2012-0157M Pensioen. Niet-ingehouden pensioenbijdragen CPP2007-0482M 2015/01/01
298 2011/12/09 BLKB2011-1804M Afdrachtverminderingen. Afdrachtvermindering zeevaart   2013/01/01
297 2011/11/25 BLKB2011-1828M Loon. Loon, vrijgesteld loon en vergoedingen BLKB2011-0618M 2013/09/28
296 2011/09/07 BLKB2011-1231M Pensioen. Vervroegen ingangsdatum pensioenuitkeringen en samenloop met arbeidsinkomsten   2015/07/01
295 2011/07/05 BLKB2011-0618M Loon. Loon, vrijgesteld loon en vergoedingen DGB2010-5419M 2011/12/08
294 2011/06/29 BLKB2011-0664M Afdrachtverminderingen CPP2007-0732M   
293 2011/04/21 BLKB2011-0322M Diversen. Verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2010, 2011 en 2012 DGB2010-0566M  2015/01/01
292 2011/01/28 DGB2011-0001M Loon. Wijziging beloningen; cafetariaregelingen CPP2009-1458M  2016/07/27
291 2010/12/19 DGB2010-6957M Reiskosten. Vervoer. Reiskostenvergoedingen en privégebruik auto DGB2010-1879M 2014/05/24
290 2010/12/14 DGB2010-2202M Diversen. Heffingsaspecten stagiairs CPP2006-1461M  
289 2010/12/14 DGB2010-7826M Loonheffingen. Diverse onderwerpen DGB2010-2527M 2013/09/28
288 2010/11/29 DGB2010-5419M Loon. Loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen CPP2009-0078M 2011/07/13
287 2010/09/09 DGB2010-2733M Pensioenen; opbouw, eigen beheer, aanwijzingen, uitstel pensioendatum en overgangsrecht. Stamrechten CPP2008-1727M CPP2007-2826M CPP2007-0483M CPP2006-1977M 2015/01/01
286 2010/08/26 DGB2010-2527M Diversen. Diverse onderwerpen CPP2007-1439M CPP2007-0283M CPP2006-0479M CPP2005/60M en CPP2005/64M CPP2004-0822M DB88/5105 DB87/1087 2011/01/01
285 2010/08/26 DGB2010-1879M Reiskosten. Vervoer. Reiskostenvergoedingen en privégebruik auto CPP2008-1810M 2011/01/01
284 2010/07/09 DGB2010-1322M Spaarregelingen. Spaarloon; vrijval tegoed van de jaren 2006 tot en met 2009   2011/01/01
283 2010/06/10 DGB2010-0676M Loon. Salaire differe. Executeurbeloning CPP2004-1121M  
282 2010/03/08 DGB2010-0566M Diversen. Verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2009 CPP2009-0455M 2015/01/01
281 2010/03/08 DGB2010-0565M Diversen. Correctieverplichting CPP2007-0480M  
280 2010/01/22 DGB2010-0555M Eindheffing. Eindheffingsmogelijkheid bij het afzien van verlof in het kader van de Nationale Actiedag "Nederland helpt Haïti"   2011/01/01
279 2010/01/12 DGB2010-0267M Internationaal. Belastingverdragen; uitleg begrip werkgever IFZ2004-0113M  
278 2009/12/21 CPP2009-1487M Pensioen. Beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten CPP2007-0552M 2014/01/01
277 2009/09/15 CPP2009-1799M Loon. Gebruikelijkloonregeling; loonsverlaging bij omzetdaling   2011/01/01
276 2009/08/05 CPP2009-1458M Loon. Wijziging beloningen; cafetariaregelingen CPP2005-2518M 2011/01/01
275 2009/08/05 CPP2009-1096M Inkomstenbelasting. Terugbetaalde looninkomsten CPP2001-0599M   
274 2009/04/21 CPP2009-0455M Diversen. Verwerking teruggaaf Zvw, WW-Awf en UFO 2008. Doelmatigheidsgrens CPP2008-1230M  2015/01/01
273 2009/04/07 CPP2009-0093M Internationaal. Buitenlandse sociale verzekeringen CPP2002-1501M CPP2000-2594M CPP2000-2593M 2014/04/08
272 2009/02/20 CPP2009-0078M Loon. Loon, vrijgesteld loon en vrije vergoedingen en verstrekkingen CPP2007-1465M CPP2006-2363M DB93-2527M 2011/01/01
271 2009/01/16 CPP2008-2608M Vrijstellingen. In 2008 toegezegde vergoedingen voor uitgaven voor ziekte, invaliditeit en bevalling   2009/04/01
270 2008/12/01 CPP2008-0520M Diversen. Inkomstenbelasting. Resultaat uit overige werkzaamheden CPP2006/76M  
269 2008/10/20 CPP2008-2055M Diversen. Eigenrisicodragerschap WAO; overgang van een onderneming CPP2008-0325M 2009/04/01
268 2008/10/02 CPP2008-1985M Internationaal. Bvdb 2001; fictieve onderworpenheid    
267 2008/09/15 CPP2008-0834M Diversen. Tabeltoepassing bij sekswerkers   2009/01/01
266 2008/09/12 CPP2008-1810M Reiskosten. Vervoer. Reiskostenvergoedingen en privégebruik auto CPP2005-3044M CPP2005-2433M CPP2000-2729M CPP2000-2728M 2010/09/03
265 2008/09/08 CPP2008-1727M Pensioen. Opbouw, eigen beheer en overgangsrecht CPP2004-2422M CPP2004-0244M CPP2003-2794M CPP2003-1610M CPP2003-0530M CPP2003-0233M CPP2002-2980M CPP2002-0896M CPP2001-3047M RTB2001-2390M CPP2000-3040M 2010/09/17
264 2008/06/30 CPP2008-1230M Diversen. Verwerking teruggaaf Zvw, WW-Awf en UFO 2007. Doelmatigheidsgrens    
263 2008/03/24 CPP2008-0325M Diversen. Eigenrisicodragerschap WAO; overgang van een onderneming   2006/11/24
262 2008/02/21 CPP2007-3030M Diversen. Bijzondere regeling voor meewerkende kinderen CPP2000-2884M 2009/01/01
261 2008/01/31 CPP2007-0098M Pensioen. Internationale aspecten CPP2003-0200M CPP2002-1640M CPP2002-1073M CPP2002-0192M CPP2001-3181M CPP2000-2971M RTB2001-1325M CPP2000-3178M 2015/10/28
260 2008/01/23 CPP2007-3044M Bijstandsuitkeringen CPP2005-0547M CPP2000-3236M 2008/03/01
259 2008/01/07 CPP2007-2826M Vrijstellingen. Stamrechten. Aanwijzing buitenlandse verzekeraars   2010/09/17
258 2007/12/17 CPP2007-3031M Diversen. Doorbetaaldloonregeling; 2006, 2007 en 2008 CPP2007-0072M 2009/01/01
257 2007/11/14 IFZ2007-0754M Internationaal. Verdrag Nederland-Duitsland; ontslaguitkeringen    
256 2007/10/23 CPP2007-0552M Pensioen. Beschikbare-premieregelingen CPP2003-2813M CPP2003-1648M CPP2003-0308M 2014/01/01
255 2007/08/22 CPP2007-1465M Loon. Loon, vrijgesteld loon en vrije vergoedingen en verstrekkingen CPP2007-0284M 2009/03/13
254.5 2007/08/09 DGB2007-3847M Diversen. Toeslagen. Bezwaar en beroep tegen loongegeven   2008/01/01
254 2007/07/19 CPP2007-1439M Diversen. Studenten- en scholierenregeling; aanwijzing   2010/09/03
253 2007/07/04 CPP2007-0732M WVA. Afdrachtverminderingen CPP2005-2122M (onderdeel 5.1: 2008/01/01) 2011/07/08
252.5 2007/07/02 CPP2007-0584M Premieheffing. Volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet; Internationale aspecten zie besluit en CPP2004-1755M IFZ2000-1192M IFZ2000-0380M DB91-3546  
252 2007/05/14 CPP2007-0480M Diversen. Correctieverplichting bij naheffing   2010/03/08
251 2007/03/23 CPP2007-0293M Pensioen. Intrekking diverse besluiten CPP2004-1779M CPP2004-1657M CPP2004-1257M CPP2004-1013M CPP2004-0489M CPP2004-0245M CPP2003-2808M DGB2002-6376M CPP2002-1448M 2007/05/01
250 2007/03/16 CPP2007-0483M Pensioen. Aanwijzingen als pensioenregeling CPP2003-1510M DGB2002-1407M 2010/09/17
249 2007/03/16 CPP2007-0482M Pensioen. Niet-ingehouden pensioenbijdragen CPP2004-0874M CPP2002-1303M CPP2001-1770M DB99-1273M 2012/05/10
248 2007/02/21 IFZ2007-0045M Internationaal. Grensarbeiders en aandelenopties    
247.5 2007/02/13 CPP2007-0289M Diversen. Inkomstenbelasting, schenkingsrecht en successierecht, diverse tegemoetkomingen bij bijzondere gebeurtenissen CPP2005-2131M  
247 2007/02/09 CPP2007-0284M Loon. Loon, vrijgesteld loon en vrije vergoedingen en verstrekkingen CPP2005-2637M CPP2005-1053M CPP2004-2765M CPP2001-2376M CPP2000-3172M CPP2000-2946M 2007/08/31
246 2007/02/09 CPP2007-0283M Diversen. Diverse onderwerpen; eindheffing en tabel bijzondere beloningen CPP2003-2041M CPP2001-2130M 2010/09/03
245 2007/01/29 CPP2007-0072M Diversen. Doorbetaaldloonregeling; jaren 2006 en 2007   2008/01/01
244 2006/12/22 CPP2006-2363M Diversen. Eerstedagsmelding   2009/03/13
243 2006/12/15 CPP2006-1461M Diversen. Heffingsaspecten stagiairs DON-LB6-45 DB92-3850 2010/12/23
242 2006/10/31 CPP2006-1991M Auto. Privé-gebruik auto; accessoireregeling   2007/01/01
241 2006/11/03 CPP2006-2390M WVA. Afdrachtvermindering onderwijs   2007/01/01
240 2006/11/03 CPP2006-1046M WVA. Afdrachtvermindering zeevaart   2007/01/01
239 2006/10/11 CPP2006-1977M Pensioen. Pensioenopbouw; premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid CPP2003-1821M 2010/09/17
238 2006/09/20 CPP2006-0916M CAO. Publicatie fiscale beoordelingen CAO-teksten   2007/01/01
237 2006/07/06 DGB2006-0857M Dienstbetrekking. Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking DGB2005-0450M 2016/06/14
236 2006/07/05 CPP2006-0935M Loon. Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw   2007/01/01
235 2006/06/27 CPP2006-1422M Vrijstellingen. Levensloopregeling; terugdraaien spaarloon 2006   2006/10/01
234 2006/05/11 CPP2006-0479M Diversen. Intrekking diverse besluiten zie besluit en CPP2005-2548M 2010/09/03
233.5 2006/03/28 CPP2005-2742M Pensioen. Zakelijkheid pensioenregeling Directeur-grootaandeelhouder CPP2001-2188M 2008/07/03
233 2006/03/20 CPP2006-0347M Vrijstellingen. Werkgeversbijdrage kinderopvang; financiële problemen Kidsconcern   2006/07/01
232 2006/03/10 CPP2006-0142M Diversen. Seizoenarbeiders DB92/4009 2006/07/01
231 2005/12/21 CPP2005-2548M Diversen. Intrekking diverse besluiten zie besluit 2006/01/02
230 2005/12/14 CPP2005-2122M WVA. Afdrachtverminderingen zie besluit 2007/07/11
229 2005/12/14 CPP2005-3044M Auto. Prive-gebruik auto zie besluit 2008/09/25
228 2005/12/09 CPP2005-2700M Auto. Autokostenforfait; Autodealerbesluit 2006 CPP2005-0906M 2007/01/01
227 2005/12/08 DGB2005-6722M Pensioen. Vut. Financiele regelingen bij ontslag in relatie tot het begrip regeling voor vervroegde uittreding DGB2005-3299M 2018/12/31
226 2005/12/07 CPP2005-2433M Reiskostenvergoedingen zie besluit 2008/09/25
225 2005/12/07 CPP2005-2518M Loon. Wijziging beloningen; cafetariaregelingen zie besluit 2009/08/19
224 2005/12/07 CPP2005-2637M Loon. Loon, vrijgesteld loon en vrije vergoedingen en verstrekkingen zie besluit 2007/01/01
223 2005/11/21 CPP2005-2892M Loon. Rentevoordeel personeelsleningen   2006/01/01
222 2005/10/28 CPP2005-1795M Spaarregelingen. Werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen zie besluit 2013/09/28
221.5 2005/10/28 CPP2005-2131M Diversen. Diverse tegemoetkomingen naar aanleiding van bijzondere gebeurtenissen CPP2001-2145M CPP2001-2137M 2007/02/23
221 2005/10/21 CPP2005-2378M Internationaal. Vragen en antwoorden extraterritoriale werknemers CPP2005-0464M 2013/09/12
220 2005/10/14 DGB2005-5489M Dienstbetrekking. Arbeidsverhouding leden van gedeputeerde staten en wethouders   2006/01/01
218 2005/08/24 CPP2005-0464M Internationaal. Vragen en antwoorden extraterritoriale werknemers CPP2003-0642M CPP2001-2970M zie besluit 2005/10/21
217 2005/08/03 CPP2005-1807M Spaarregelingen. Spaarloon; vrijval jaren 2001 tot en met 2004   2006/01/01
216 2005/06/29 CPP2005-0547M Diversen. Bijstandsuitkeringen CPP2002-3721M CPP2000-3236M 2008/02/02
215 2005/06/27 CPP2005-0663M CAO. Publicatie fiscale beoordelingen CAO-teksten   2006/01/01
214 2005/06/08 DGB2005-3620M Pensioen. Vut. Begrip regeling voor vervroegde uittreding; afgrenzing met loonstamrechten en eenmalige ontslaguitkeringen; overgangsrecht   2006/01/01
213 2005/06/01 CPP2005-0654M CAO. Publicatie fiscale beoordelingen CAO-teksten   2006/01/01
212 2005/05/26 DGB2005-3299M Pensioen. Vut. Begrip regeling voor vervroegde uittreding; afgrenzing met loonstamrechten en eenmalige ontslaguitkeringen; overgangsrecht   2018/12/31
211 2005/05/24 CPP2005-1134M Reiskosten. Vrije vergoedingen en verstrekkingen; reiskosten; ZuidOost-pas   2006/01/01
210 2005/05/10 CPP2005-0906M Auto. Autokostenforfait. Autodealerbesluit 2005 CPP2004-2051M 2006/01/01
209 2005/04/27 CPP2005-1053M Vrijstellingen. Studiekostenvergoedingen   2007/01/01
208 2005/02/21 CPP2005-0056M CAO. Publicatie fiscale beoordelingen CAO-teksten   CPP2005/60M en CPP2005/64M: 2010/09/03
207 2005/02/15 St.crt. nr.48, 9/3/2005 Diversen. Beleidsregels ter overneming Beleidsbesluiten LB-PHvv voor PHwv in 2005   2006/01/01
206 2005/02/08 DGB2005-0450M Dienstbetrekking. Wijziging beoordeling dienstbetrekking door UWV en Belastingdienst DGB2003-3756M 2006/01/01
205 2005/02/03 CPP2005-0197M Spaarregelingen. Spaarloon; deblokkeren voor kinderopvang   2006/01/01
204 2005/02/01 CPP2005-0243M WVA. Afdrachtvermindering onderwijs; samenloop beroepsbegeleidende leerweg en startkwalificatie   2006/01/01
203 2005/02/01 CPP2005-0252M WVA. Afdrachtvermindering Speur & Ontwikkelingswerk; berekening S&O-loon 2004 en 2005   2006/01/01
202 2005/01/21 CPP2004-1257M Pensioen. Pensioen; (vaste) indexatie van pensioenen 277-43 2007/04/05
201 2005/01/19 CPP2004-1433M WVA. Bereikbaarheidsdienst   2006/01/01
200 2005/01/18 CPP2004-1432M WVA. Afdrachtvermindering kinderopvang; betalingen aan een fonds   2005/01/01
199 2005/01/18 CPP2004-1864M Reiskosten. Koerierswerkzaamheden   2006/01/01
198 2005/01/12 CPP2004-2422M Pensioen. Vaststelling pensioenbijdragen bij eigen beheer   2008/09/24
197 2005/01/07 DGB2005-0092M Eindheffing. Eindheffingsmogelijkheid bij het afzien van verloftijd in het kader van de Nationale Hulpactie voor Azie   2006/01/01
196 2004/12/23 CPP2004-2942M WVA. Afdrachtvermindering kinderopvang; vrije vergoeding; in 2004 genoten kinderopvang   2006/01/01
195 2004/12/16 CPP2004-1859M Vrijstellingen. Vrije vergoedingen en verstrekkingen; vakliteratuur; dagblad   2006/01/01
194 2004/12/16 CPP2004-2765M Eindheffing. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten geschenken in natura CPP2004-1606M 2007/01/01
193 2004/11/03 CPP2004-0878M WVA. Afdrachtvermindering zeevaart; begrip kortstondige onderbreking bij zwangerschap DB2000-252M 2006/01/01
192 2004/11/03 CPP2004-1657M Pensioen. Inkoop van pensioen in een eindloonregeling CPP2002-1448M 2007/04/05
191 2004/10/29 CPP2004-2377M CAO. Publicatie fiscale beoordelingen CAO-teksten   2006/01/01
190 2004/10/13 CPP2004-1032M Loon. Loon in natura, cultuurabonnement   2006/01/01
189 2004/10/13 CPP2004-1606M Eindheffing. Inkomstenbelasting. Heffingsaspecten geschenken in natura   2004/12/16
188 2004/10/08 CPP2004-1892M CAO. Publicatie fiscale beoordelingen CAO-teksten   2006/01/01
187 2004/10/05 CPP2004-2051M Auto. Autokostenforfait. Autodealer-besluit 2004 CPP2004-1153M 2005/05/10
186 2004/09/15 CPP2004-1033M Vrijstellingen. Vrije vergoedingen en verstrekkingen; koffiegeld   2006/01/01
185 2004/09/08 CPP2004-1227M Vrijstellingen. Bemiddelingskosten kinderopvang   2011/07/08
184 2004/09/06 CPP2004-0183M Reiskosten. Vrije vergoeding voor reiskosten zie besluit 2006/01/01
183 2004/08/27 CPP2004-1755M Premieheffing. Verzekeringsplicht gedetacheerde werknemers   2007/07/12
182 2004/08/17 CPP2004-1031M Vrijstellingen. Vrije vergoedingen en verstrekkingen, bedrijfsjubileum en personeelsreizen   2006/01/01
181 2004/08/12 CPP2004-1779M Pensioen. Aanpassing van pensioenregelingen aan het Witteveenkader   2007/04/05
180 2004/08/11 CPP2004-0716M Reiskosten. Heffingsaspecten motorfiets CPP2003-1145M 2006/01/01
179 2004/08/11 CPP2004-1153M Auto. Autokostenforfait. Autodealer-besluit 2004 CPP2003-2707M 2004/10/05
178 2004/08/10 CPP2004-0745M Vrijstellingen. Vrije vergoedingen en verstrekkingen; producten eigen bedrijf   2006/01/01
177 2004/08/03 CPP2004-0566M Vrijstellingen. Vrije vergoedingen bij aanvang en einde arbeidsovereenkomst   2006/01/01
176 2004/08/03 CPP2004-1121M Loon. Salaire differe CPP2000-2723M 2010/01/01
175 2004/08/03 CPP2004-1197M WVA. Afdrachtvermindering kinderopvang; Belgische kinderopvang   2006/01/01
174 2004/07/29 CPP2004-0752M Artiesten en beroepssporters. Beroepssportersregeling. Kwalificatie als beroepssporter    
173 2004/07/15 CPP2004-0479M Vrijstellingen. Vrije vergoedingen en verstrekkingen; arbovoorzieningen; stoppen met roken   2006/01/01
172 2004/07/13 CPP2004-1030M Loon. Verhaalsrecht omzetten in geldlening   2006/01/01
171 2004/07/08 CPP2004-0244M Pensioen. Vragen en antwoorden. Deel 4 CPP2003-2794M CPP2003-1610M CPP2003-0530M 2008/09/24
170 2004/07/08 CPP2004-0475M Vrijstellingen. Vergoeding eigen bijdrage ziektekosten   2006/01/01
169 2004/07/08 CPP2004-0874M Pensioen. Fiscale behandeling pensioenpremies PSW-C-polissen   2007/03/29
168 2004/07/05 CPP2004-1409M Reiskosten. Reiskostenvergoedingen met ingang van 1 januari 2004 CPP2003-3015M 2006/01/01
167 2004/06/25 CPP2004-0412M Vrijstellingen. Aanspraken overlijdensuitkeringen; toepassing omkeerregel   2006/01/01
166 2004/06/24 CPP2004-0822M CAO. CAO Besloten Busvervoer; daggeldvergoeding CPP2002-2532M 2010/09/03
165 2004/06/22 CPP2004-1454M Reiskosten. Fiscale faciliteiten bij het gebruik van een fiets voor het woon-werkverkeer CPP2001-2539M CPP2000-3127M 2006/05/24 
164 2004/06/10 CPP2003-2041M Eindheffing. Vragen en antwoorden   2007/02/23
163 2004/06/04 CDV2004-0820M CAO. Fiscale beoordeling CAO-teksten   2006/01/01
162 2004/05/14 CPP2004-1013M Pensioen. Intrekking diverse besluiten CPP2001-3728M zie besluit 2007/04/05
161 2004/04/22 CPP2003-2794M Pensioen. Vragen en antwoorden. Deel 3 CPP2003-1610M CPP2003-0530M 2008/09/24
160 2004/04/22 CPP2004-0245M Pensioen. Pensioenknip in verband met lage rentestand   2007/04/05
159 2004/04/09 CPP2004-0019M Auto. Auto van de zaak; 500 km-grens. Aanvaardbaar bewijs CPP2002-2409M DGB2001-1744M 2006/01/01
158 2004/04/08 CPP2004-0786M Vrijstellingen. PC-regeling; overgangsrecht   2006/01/01
157 2004/03/28 CPP2004-0489M Pensioen. Overgang naar Witteveenkader. Modelpensioenregelingen. Herziening besluit CPP2003-1500M 2007/04/05
156 2004/03/12 CPP2003-1953M CAO. Convenant kostenvergoedingen CAO beroepsgoederenvervoer   2006/01/01
155 2004/03/12 CPP2003-2042M Dienstbetrekking. Arbeidsverhouding en kostenvergoeding van vrijwilligers DGB2002-0523M CPP2000-2727M 2006/01/01
154 2004/03/12 CPP2003-3015M Reiskosten. Reiskostenvergoedingen met ingang van 1 januari 2004 zie besluit 2004/07/05
153 2004/03/10 IFZ2004-0113M Internationaal. Belastingverdragen en werknemers via buitenlands uitzendbureau   2010/01/12
152 2004/03/04 CPP2003-2596M WVA. Afdrachtvermindering zeevaart   2006/01/01
151 2004/03/01 CPP2003-2813M Pensioen. Aanwijzing van pensioenregelingen met uitkeringen in beleggingseenheden   2008/01/01
150 2004/02/25 CPP2003-0588M Auto. Prive-gebruik auto en toepassing autokostenforfait CPP2001-2139M 2006/01/01
149 2004/02/25 DGB2003-6662M Diversen. Rechtsvragen en fiscaal uitvoeringsbeleid   2011/04/14
148 2004/02/18 CPP2003-0372M Auto. Carkit, navigatiesysteem en headset   2006/01/01
147 2004/02/11 CPP2003-0641M Internationaal. Vrije vergoedingen en verstrekkingen. Extraterritoriale kosten    
146 2004/02/10 CPP2003-1610M Pensioen. Vragen en antwoorden. Deel 2 CPP2003-0530M 2008/09/24
145 2004/02/09 CPP2003-0318M Vrijstellingen. Vrije vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers   2006/01/01
144 2004/02/05 CPP2003-2412M Vrijstellingen. Consumpties tijdens werktijd   2006/01/01
143 2004/01/30 CPP2003-2707M Auto. Autodealer-besluit 2003 CPP2003-1837M 2005/05/10
142 2004/01/22 CPP2003-0200M Pensioen. Overdracht van pensioenkapitaal aan een pensioenfonds van een internationale organisatie CPP2002-0192M CPP2000-3178M 2008/02/10
141 2004/01/09 CPP2003-1821M Pensioen. Pensioenopbouw; premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid   2006/10/20
140 2003/12/19 CPP2003-1648M Pensioen. Kapitaalverzekering met pensioenclausule; aanwijzing als beschikbare-premieregeling RTB2001-0739M 2007/11/03
139 2003/12/10 CPP2003-2808M Pensioen. Nieuwe samenstelling Centraal Aanspreekpunt Pensioenen CPP2001-0872M 2007/04/05
138 2003/11/25 CPP2003-1402M WVA. Afdrachtverminderingen; diverse vragen en antwoorden   2006/01/01
137 2003/11/03 CPP2003-2113M WVA. Afdrachtvermindering Speur- en Ontwikkelingswerk   2006/01/01
136 2003/10/23 CPP2003-2058M Spaarregelingen. Spaarloon   2006/01/01
135 2003/10/10 CPP2003-0906M Spaarregelingen. Deblokkering spaarloon; lijfrentepremies; pensioentekort   2006/01/01
134 2003/10/09 CPP2003-1837M Auto. Autokostenforfait. Autodealers CPP2001-3082M 2005/05/10
133 2003/10/07 CPP2003-0659M Loon. Aandelenopties. Uitstel heffing over aandelenopties bij ontstaan inhoudingsplicht CPP2002-2067M 2006/01/01
132 2003/09/23 CPP2003-0970M WVA. Verlegging afdrachtvermindering kinderopvang   2006/01/01
131 2003/09/23 CPP2003-1025M Loon. Realiteitswaarde cafetariaregeling CPP2000-2942M 2006/01/01
130 2003/09/08 CPP2003-1145M Reiskosten. Heffingsaspecten motorfiets   2004/01/01
129 2003/09/01 CPP2003-1373M CAO. Beoordeling CAO Mode- en Sportdetailhandel 2002-2003   2006/01/01
128 2003/08/29 CPP2003-0530M Pensioen. Vragen en antwoorden. Deel 1   2008/09/24
127 2003/08/27 CPP2003-0233M Pensioen. Pensioengevend loon. Demotie en deeltijd   2008/09/24
126 2003/07/15 DGB2003-3756M Dienstbetrekking. Beoordeling dienstbetrekking door UWV en Belastingdienst DGB2002-6536M 2005/02/16
125 2003/07/04 CPP2003-1490M Auto. Regelmatig woon-werkverkeer en de autokostenfictie CPP2002-3089M 2006/01/01
124 2003/06/27 CPP2003-1252M Vrijstellingen. Vrije vergoedingen en verstrekkingen; personeelsfeesten, personeelsfestiviteiten   2006/01/01
123.5 2003/06/25 CPP2003-1406M Pensioen. Knip in de opbouw van pensioenrechten CPP2003-0650M  
123 2003/06/12 CPP2003-1510M Pensioen. Aanwijzing pensioen- en VUT-regelingen met rechten op eenmalige overlijdensuitkeringen   2007/03/29
122 2003/06/11 CPP2003-1500M Pensioen. Modelpensioenregelingen   2004/03/28
121 2003/04/28 CPP2003-0308M Pensioen. Beschikbare-premiestaffels RTB2000-969M 2007/11/03
120 2003/04/24 CPP2003-0642M Internationaal. Verdrag met Belgie 2001 en de extraterritoriale (ingekomen) werknemer   2005/08/24
119 2003/04/22 CPP2003-0650M Pensioen. Knip in de opbouw van pensioenrechten   2003/06/25
118 2003/04/16 CPP2003-1072M Auto. Autokostenforfait. Toepassing wachtdienstregeling DGB2001-1744M 2006/01/01
117 2003/04/07 DGB2002-7207M Pensioen. Fiscale behandeling van verplichte bijdragen voor beroepspensioenregelingen   2015/01/01
116 2003/04/01 CPP2002-2980M Pensioen. Premieverdeling bij inkoop van pensioen in geval van eigen beheer   2008/09/24
115 2003/03/28 CPP2002-1367M Diversen. Diverse vragen en antwoorden CPP2000-1223M 2006/01/01
114 2003/03/03 CPP2002-3721M Diversen. Bijstandsuitkeringen CPP2000-3098M 2005/06/29
113 2003/02/25 CPP2002-3089M Auto. Regelmatig woon-werkverkeer en de autokostenfictie   2003/07/04
112 2003/02/04 CPP2002-2532M CAO. CAO Besloten busvervoer. Daggeldvergoeding   2004/01/01
111 2003/01/10 CPP2002-2526M Reiskosten. Vrije vergoeding voor reiskosten CPP2001-1947M 2004/01/01
110 2003/01/10 DGB2002-6376M Pensioen. Aanwijzing pensioenregeling voor het Horecabedrijf   2007/04/05
109 2002/12/11 CPP2002-1448M Pensioen. Inhaal en inkoop van pensioen door middel van beschikbare premies RTB2000-969M 2007/04/05
108 2002/11/27 CPP2002-0896M Vrijstellingen. Stamrechten. Vragen en antwoorden   2008/09/24
107 2002/11/27 CPP2002-2067M Loon. Aandelenopties. Uitstel heffing over aandelenopties   2006/01/01
106 2002/11/27 CPP2002-3278M Artiesten en beroepssporters. Zelfstandigheidsverklaring. VAR   2006/01/01
105 2002/11/25 DGB2002-6536M Dienstbetrekking. Beoordeling dienstbetrekking door UWV en Belastingdienst   2002/11/25
104 2002/11/20 CPP2002-1303M Pensioen. Vrijwillige voortzetting pensioenregeling na ontslag   2007/03/29
103 2002/10/25 CPP2002-2276M Reiskosten. Regelmatig woon-werkverkeer en mobiele arbeidsplaats   2006/01/01
102 2002/10/01 CPP2002-2409M Auto. Autokostenfictie. Bewijs 2,5 procent-bestelauto DGB2002-2794M DGB2001-1744M 2006/01/01
101 2002/09/24 CPP2002-1640M Pensioen. Aanwijzing onzuivere buitenlandse pensioenregelingen DB96-841M 2008/02/10
100 2002/08/23 CPP2002-1834M Dienstbetrekking. Pseudo-werknemer. Toepassing opting-in-regeling CPP2000-1313M 2006/01/01
099 2002/08/15 DGB2002-1407M Pensioen. Aanwijzing pensioenregeling gemoedsbezwaarden   2007/03/29
098 2002/08/06 CPP2002-0784M Pensioen. Geen dubbele heffing bij buitenlands pensioen DB97-596M 2008/02/10
097 2002/08/06 CPP2002-1351M Vrijstellingen. Vergoeding en verstrekking van werkkleding   2006/01/01
096 2002/07/25 CPP2002-0079M Reiskosten. Verruiming 40- naar 60-dagenregeling. Rayon. Meest bereisde arbeidsplaats   2004/01/01
095 2002/07/24 CPP2002-1073M Pensioen. Voortzetting pensioenregeling bij uitzending naar buitenland in concernverband   2008/02/10
094 2002/07/16 CPP2002-0192M Pensioen. Overdracht pensioenkapitaal aan niet-toegelaten buitenlandse verzekeraar DB96-113M 2008/02/10
093 2002/06/21 DGB2002-3426M WVA. Afdrachtvermindering onderwijs. Leer-werktraject vmbo   2002/12/12 (Stb. 2002, 617)
092 2002/05/24 DGB2002-2794M Auto. Terugwerkende kracht in wijziging autofictie   2006/01/01
091 2002/05/17 IFZ2001-0529M Internationaal. Belastingheffing van EU-fellows werkzaam bij Nederlandse universiteiten IFZ2001-0429M  
090 2002/05/15 CPP2002-0178M WVA. Vragen en antwoorden over afdrachtverminderingen   2006/01/01
089 2002/04/16 CPP2002-0690M Dienstbetrekking. Toepassing Verklaring arbeidsrelatie (VAR)   2006/01/01
088 2002/03/05 CPP2001-3082M Auto. Autokostenforfait. Autodealers DGB2001-1744M RTB2001-0793M 2005/05/10
087 2002/02/22 CPP2001-3047M Pensioen. Begrip pensioengevend loon. Onregelmatig salaris. Cafetariasystemen   2008/09/24
086 2002/02/11 IFZ2002-0040M Loon. Aandelenopties. Aandelenopties in grensoverschrijdende situaties IFZ94-705.2  
085 2002/02/07 DGB2002-0523M Artiesten en beroepssporters. Vrijwilligersregeling voor amateurgezelschappen RTB2001-2602M 2004/03/12
084 2002/02/01 IFZ2001-1203M Internationaal. 30 procentregeling. Verdrag Nederland-VS IFZ1994-770M 2005/08/24
083 2002/01/30 DGB2001-1744M Auto. Vragen en antwoorden prive-gebruik auto RTB2001-0793M 2006/01/01
082 2002/01/25 CPP2001-3728M Pensioen. Pensioenregeling. Verzekering ANW-hiaat CPP2000-2947M DB96-3965M 2004/05/14
081 2002/01/17 CPP2001-3181M Pensioen. Overdracht van pensioenkapitaal vanuit het buitenland DB98-3474M 2008/02/10
080 2001/12/21 CPP2001-1450M Diversen. Diverse onderwerpen   2006/01/01
079 2001/12/21 CPP2001-3661M Reiskosten. Carpoolen met een eigen auto van de werknemer CPP2001-1771M CPP2000-3201M 2004/01/01
078 2001/12/18 DGB2001-1694M Boete. Sancties bij jaarafsluiting loon- en omzetbelasting RTB2000-2247M  
077 2001/12/10 CPP2001-1947M Reiskosten. Vrije vergoeding voor reiskosten   2003/10/01
076 2001/12/05 CPP2001-2134M Vrijstellingen. Kostenvergoeding van lassers, pijpfitters en ijzerwerkers DONLB7-378 2006/01/01
075 2001/12/05 CPP2001-2145M Loon. Financiele tegemoetkoming aan asbestslachtoffers CPP2001-0597M 2005/10/28
074 2001/11/30 CPP2001-3035M Diversen. Loonheffingselectie gemengde VenA-besluiten CPP2000-3210M CPP2000-1313M CPP2000-2985M 2002/08/23 (D.1 w.b. artiest en D.2) 2011/11/23
073 2001/11/29 CPP2001-3036M Loon. Waardering maaltijden en inwoning meewerkende kinderen   2006/01/01
072 2001/11/26 CPP2001-2970M Internationaal. Vragen en antwoorden extraterritoriale werknemers   2005/08/24
071 2001/11/19 CPP2001-2137M Loon. Eenmalige financiële compensatieregelingen voor militairen CPP2001-0416M 2005/10/28
070 2001/11/19 CPP2001-2143M Loon. Belastingvrije toeslag van buitengewoon gepensioneerden CPP2000-2719M 2006/01/01
069 2001/11/14 CPP2001-2131M Dienstbetrekking. Kinderopvang door gastouders CPP20000-3171M 2006/01/01
068 2001/11/13 CPP2001-3020M WVA. Uitvoeringsaspecten afdrachtvermindering zeevaart   2006/01/01
067 2001/11/09 CPP2001-2189M Dienstbetrekking. Opting-in of resultaat. Toepassing kasstelsel op een resultaat uit een werkzaamheid CPP2001-0835M 2003/1/1 via CPP2003-490M
066 2001/11/05 CPP2001-2539M Reiskosten. Fietsverklaring. Inkomstenbelasting   2006/01/01
065 2001/11/02 CPP2001-2191M Vrijstellingen. Scholingsuitgaven. Personal computer CPP2000-2718M 2005/12/15 via CPP2005-2639M
064 2001/11/01 CPP2001-2130M Diversen. Tabel voor bijzondere beloningen CPP2000-3087M 2007/02/23
063 2001/11/01 CPP2001-2832M Diversen. Fiscale behandeling van inkomsten verkregen uit deelname aan een lokaal geldstelsel. Letseenheden CPP2001-0085M 2006/05/24 (oud) CPP2008-0520M
062 2001/11/01 DGB2001-0637M Boete. Vrijwillige verbetering leidt onder voorwaarden niet tot een boete AFZ99/3304M  
061 2001/10/31 CPP2001-2188M Pensioen. Gevolgen pensioenwetgeving voor pensioenregeling DGA CPP2001/695M 2006/04/05
060 2001/10/26 DGB2001-0438M Loon. Waardering van maaltijden in bedrijfskantines   2006/01/01
059 2001/10/04 CPP2001-2477M Diversen. Loonheffing bij vrijwilligerspremies aan uitkeringsgerechtigden   2006/01/01
058 2001/09/24 CPP2001-1638M Vrijstellingen. Internetaansluitingen en bij een PC behorende apparatuur   2006/01/01
057 2001/09/24 CPP2001-1723M Reiskosten. Vrije vergoeding voor regelmatig woon-werkverkeer   2004/01/01
056 2001/09/07 CPP2001-0923M Spaarregelingen. Uitvoeringsaspecten werknemersspaarregelingen DONLB7-455 DB94-1119M 2006/01/01
055 2001/09/07 CPP2001-1771M Reiskosten. Carpoolen   2002/01/01
054 2001/08/30 CPP2001-2376M Diversen. Geen loonbelastingverklaringen nodig bij de ontkoppeling van AOW en pensioen   2007/01/01
053 2001/08/13 RTB2001-2602M Artiesten en beroepssporters. Belastingheffing van artiesten RTB2001-1914M 2002/01/01
052 2001/08/09 RTB2001-2390M Pensioen. Uitbreiding begrip dienstjaren bij nabestaanden- en wezenpensioenen op risicobasis   2008/09/24
051 2001/08/03 CPP2001-1955M WVA. Uitvoeringsaspecten Arbo-Afdrachtvermindering   2006/01/01
050.5 2001/07/05 CPP2001-0599M Inkomstenbelasting. Ten onrechte ontvangen looninkomsten   2009/08/19
050 2001/07/02 RTB2001-0739M Pensioen. Pensioenregelingen verzekerd door middel van een kapitaalverzekering met pensioenclausule   2003/12/19
049 2001/06/15 RTB2001-0793M Auto. Vragen en antwoorden privé-gebruik auto RTB2000-3235M 2002/01/01
048 2001/06/08 CPP2000-3127M Reiskosten. Fiscale faciliteiten bij het gebruik van een fiets voor het woon-werkverkeer DB96-55M   2006/01/01
047 2001/05/22 CPP2000-3172M Loon. Gebruikelijkloonregeling DB97-747M 2007/01/01
046 2001/05/17 RTB2001-1914M Artiesten en beroepssporters. Belastingheffing van artiesten   2001/08/13
045 2001/05/08 CPP2001-0085M Diversen. Fiscale behandeling van inkomsten verkregen uit deelname aan een lokaal geldstelsel; Letseenheden DON96/13 2002/01/01
044 2001/04/26 CPP2001-0911M Eindheffingen. Fiscale behandeling van spaarsystemen in de zakelijke sfeer DB99-333 2006/06/08 via CPP2006-76M
043 2001/04/26 IFZ2001-0429M Internationaal. Belastingheffing van EU-fellows werkzaam bij Nederlandse universiteiten IFZ95/1233M 2002/06/01
042 2001/04/16 RTB2001-1325M Pensioen. Diensttijd bij verbonden buitenlands lichaam   2008/02/10
041 2001/04/13 CPP2001-0872M Pensioen. Taak, werkwijze en samenstelling Centraal Aanspreekpunt Pensioenen   2003/12/10 (punt 4) 2006/01/01 (in CPP2005/2663M)
040 2001/04/10 CPP2001-0835M Dienstbetrekking. Opting-in of resultaat. Toepassing kasstelsel bij resultaat   2002/01/01
039 2001/03/26 CPP2001-0597M Loon. Financiele tegemoetkoming aan asbestslachtoffers DB2000-00195M 2002/01/01
038 2001/03/15 CPP2000-2943M Loon. Wijzigingen beloningen. Voorbeelden PC-regelingen DB99-2355M 2006/01/01
037 2001/03/15 CPP2001-0086M Reiskosten. Kosten van parkeer-, tol- en veergelden CPP2000-1313M DB90-6521 2004/01/01
036 2001/03/09 RTB2001-1012M Diversen. Jonggehandicaptenkorting   2001/12/28 (Stcrt. 2001, 250)
035 2001/03/07 CPP2001-0416M Loon. Eenmalige financiele compensatieregelingen voor militairen DB94-445M 2002/01/01
034 2001/03/02 CPP2001-0464M Loon. Overdracht van aandelen door aandeelhouder[s] aan werknemersstichting DB89-4393 DB88-1778  
033 2001/01/25 CPP2000-3236M Diversen. Bijstandsuitkeringen. Bijzondere bijstand en gemeentelijke inkomensondersteunende maatregelen DB98-733M 2008/02/02
032 2001/01/09 CPP2000-2593M Diversen. Buitenlandse sociale verzekeringen. Duitse en Belgische sociale zekerheid DB98-3185M DB90-5943 2009/04/07
031 2000/12/21 CPP2000-2755M Dienstbetrekking. Persoonsgebonden reintegratiebudgetten DB99-1948M 2006/05/24
030 2000/12/21 CPP2000-2756M Dienstbetrekking. Achterwege laten inhouding loonheffing au-pairs DB95-4740M  
029 2000/12/21 CPP2000-2942M Loon. Wijzigingen beloningen DB98-968M 2006/01/01
028 2000/12/21 CPP2000-2947M Diversen. Per 1-1-2001 ingetrokken besluiten zie besluit 2001/01/01
027 2000/12/21 CPP2000-2971M Internationaal. Art 19b en 36 Wet LB in internationaal verband DB98-2028M 2008/02/10
026 2000/12/21 CPP2000-3040M Vrijstellingen. Toepassing stamrechtvrijstelling loonbelasting DB96-35M 2008/09/24
025 2000/12/21 CPP2000-3062M Loon. Waardering ziektekostenregeling. Verplichte bijdragen DB87-8884 2006/01/01
024 2000/12/21 CPP2000-3200M Diversen. Besluiten per 1-1-2001 in heroverweging zie besluit 2006/01/01
023 2000/12/20 CPP2000-2748M Loon. Renteloze leningen DB96-5160M 2006/01/01
022 2000/12/20 CPP2000-2758M Reiskosten. Vrije reiskosten zeevarenden DB89-6889 2004/01/01
021 2000/12/20 CPP2000-2884M Diversen. Bijzondere regeling ten aanzien van meewerkende kinderen B5-11976 2008/03/05
020 2000/12/20 CPP2000-2941M Reiskosten. Kilometervergoeding auto met aanhangwagen DB90-5119 2004/01/01
019 2000/12/20 CPP2000-2944M WVA. Vragen en antwoorden over afdrachtverminderingen DB2000-252M 2006/01/01
018 2000/12/20 CPP2000-2946M Vrijstellingen. Kostenvergoeding onregelmatige of continuediensten PHS1-595 2007/01/01
017 2000/12/20 CPP2000-2987M Reiskosten. Reiskostenforfait. Hardheidsclausule DB92-4492 2004/01/01
016 2000/12/20 CPP2000-3063M Vrijstellingen. Vrije vergoeding. Vrijwillige brandweer DB92-2931 2006/01/01
015 2000/12/20 CPP2000-3086M Diversen. Herziening LB-wetgeving per 1 januari 1997; beantwoording vragen DONLB8-44 2004/01/01 (punt 3 en 4) 2006/05/24
014 2000/12/20 CPP2000-3087M Diversen. Tabel voor bijzondere beloningen DB97-1428M 2002/01/01
013 2000/12/20 CPP2000-3098M Diversen. Bijstandsuitkeringen DB99-2991M 2003/03/03
012 2000/12/20 CPP2000-3126M Reiskosten. Toepassing reiskostenforfait. Optionele toepassing van de 20-dagenregeling LB95-1 2006/01/01
011 2000/12/20 CPP2000-3171M Dienstbetrekking. Kinderopvang door gastouders DB98-565M 2002/01/01
010 2000/12/20 CPP2000-3178M Pensioen. Overdracht pensioenkapitaal aan EU-ECB DB87-3254 2008/02/10
009 2000/12/20 CPP2000-3201M Reiskosten. Toepassing meerijregeling. Nieuwe modellen. Rittenformulier voor 2001 DB98-4568M 2002/01/01
008 2000/12/19 CPP2000-2727M Dienstbetrekking. Vrijwilligers DB99-383M 2004/03/12
007 2000/12/18 CPP2000-2723M Diversen. Legaten aan executeurs-testamentair   2004/08/03
006 2000/12/14 CPP2000-2718M Vrijstellingen. Scholingsuitgaven. Personal computer DB97-1420M 2002/01/01
005 2000/12/11 CPP2000-2726M Reiskosten. Student met OV-jaarkaart en toepassing reiskostenforfait DGM94-13420 2004/01/01
004 2000/12/11 CPP2000-2728M Auto. Autokostenfictie. Catalogusprijs bij prijswijzigingen tussen moment bestelling en levering DGM94-8882 2008/09/25
003 2000/12/11 CPP2000-2729M Auto. Autokostenfictie. Toepassing bij dubbele leasecontracten DB90-980 2008/09/25
002 2000/12/11 CPP2000-2730M Diversen. Postuum loon. Genietingsmoment DB95-1011M 2006/01/01
001.5 2000/11/28 IFZ2000-1192M Internationaal. PHvv. Toepassing van artikel 14, lid 2, letter b, onderdeel i, van Verordening (EEG), nr. 1408/71, invulling begrip 'werkzaamheden van ondergeschikte aard'   2007/07/12
001 2000/11/11 CPP2000-2234M Diversen. Verrekening van sociale uitkeringen tussen gemeenten, Lisv en SVB DB94-1092M 2006/05/24 (zie ook artikel 110a URLB)
0.85 2000/10/17 CPP2000-2210M Diversen. Gevolgen BH 2001 voor besluiten   2006/12/14
0.80 2000/07/20 RTB2000-1173M Diversen. Tijdstip vrijwillige verbetering    
0.75 2000/04/13 IFZ2000-0380M Internationaal. PHvv. Toepassing van artikel 12 van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999   2007/07/12
0.70 2000/03/31 DB2000-0972 Pensioen. Affinanciering ouderdomspensioen op ingangsdatum prepensioen   2006/1/17 via CPP2005-2741M
0.65 1998/02/19 PFC98-174M Diversen. Tijdstip belastingbetaling, voor op aangifte verschuldigde belastingen geldt datum van bijschrijving of creditering    
0.60 1996/08/27 DON-LB6-45 Dienstbetrekking. Vergoeding komt niet aan stagiaire ten goede   2006/12/23
0.55 1994/04/30 DB93-5129U Pensioen. Overdracht pensioenkapitaal bij het 4%-circuit/pensioenbreuk   1995/8/11 via DB95/216
0.50 1994/03/31 DB94-1118M Loonheffingen. Vrijwilligers bij sportverenigingen (ijsclubs) en dorpsverenigingen   2007/6/29
0.45 1993/09/15 DB93-2527M Vrijstellingen. Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel   2009/03/13
0.40 1992/07/31 DB92-3850 Loonheffingen. Buitenlandse studenten-stagiairs   2006/12/23
0.35 1992/02/11 AFZ92-0936 Diversen. Aanslagtermijn en termijnoverschrijding, gevolgen voor voorlopige aanslag en voorheffing    
0.30 1991/09/04 DB91-3546 Internationaal. PHvv. Tijdvakproblematiek deeltijdwerkers   2007/07/12
0.25 1990/03/01 WDB90-0063 Loonheffingen. Fiscale behandeling van Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV)    
0.20 1987/11/02 087-2683 Pensioen. Verdragstoepassing. Afkoop van nog niet ingegane pensioenen 087-1354  
0.15 1987/06/17 087-1354 Pensioen. Verdragstoepassing. Afkoop van nog niet ingegane pensioenen    
0.10 1982/03/30 282-3181 Internationaal. Fiscale woonplaats van de hier te lande verblijvende buitenlandse werknemers   2006/7/20
0.05 1972/11/30 B71-24096 Pensioen. Regeling omtrent overbruggingsuitkeringen voor betaalde voetbalspelers