De volgende besluiten zijn afgegeven in het kader van de invoering van de Wet IB 2001. Deze wijken inhoudelijk niet af van de IB 1964-besluiten die tussen haakjes zijn vermeld.

Het betreft besluiten die van belang blijven voor de toepassing van de Wet IB 2001, maar waarvoor een redactionele aanpassing nodig was. Hierbij kunt u denken aan omzetting van verwijzingen naar bepalingen in de Wet IB 1964.

 

De volgende besluiten zijn afgegeven:

 

(…)

 

Autokostenfictie. Catalogusprijs bij prijswijzigingen tussen moment bestelling en levering

Besluit van 11 december 2000, nr. CPP2000/2728M (voor de Wet IB 1964 de mededeling van 26 augustus 1994, nr. DGM94/8882);

 

(…)

 

Autokostenfictie. Catalogusprijs bij prijswijzigingen tussen moment bestelling en levering

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein belastingen op arbeid en vermogen

 

Besluit van 11 december 2000, nr. CPP2000/2728M

 

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

 

Dit besluit is opnieuw uitgebracht voor de toepassing van de Wet IB 2001. Hiermee is geen inhoudelijke wijziging beoogd ten opzichte van de regeling die gold voor de toepassing van de Wet IB 1964, mededeling van 26 augustus 1994, DGM94/8882 (Infobulletin 1994/701).

 

De vraag is voorgelegd welke catalogusprijs in aanmerking dient te worden genomen bij de toepassing van artikel 3.20 respectievelijk 3.145 Wet IB 2001, indien de auto tussen het moment van bestelling en levering door de dealer/importeur in prijs wordt verhoogd/verlaagd.

Daarop is het standpunt ingenomen dat voor de toepassing van deze artikelen moet worden aangesloten bij de afgifte van het kentekenbewijs deel I. Dit standpunt sluit aan bij de definitie van catalogusprijs van artikel 9, vierde lid, van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992.

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van het belastingjaar 2001.

 

(…)