Loonbelasting. Loon, verhaalsrecht omzetten in geldlening

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein Belastingen op Arbeid en Vermogen

 

Besluit van 13 juli 2004, nr. CPP2004/1030M

 

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van FinanciŽn het volgende besloten.

 

Aan mij is een vraag voorgelegd over het omzetten van een verhaalsrecht in een geldlening. De vraag en het antwoord zijn hierna opgenomen.

De Voorzitter Raad van Bestuur Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) heeft mij meegedeeld dat de inhoud van dit besluit ook van toepassing is voor de premieheffing werknemersverzekeringen.

Vraag

Als een inhoudingsplichtige de door een werknemer verschuldigde loonheffing niet inhoudt op het loon of op een andere wijze op de werknemer verhaalt, vormt het niet verhalen een voordeel dat tot het loon behoort. Een inhoudingsplichtige en een werknemer sluiten, onder normale zakelijke voorwaarden, een overeenkomst van geldlening, waarbij zij een dergelijk verhaalsrecht omzetten in een lening.

 

Is er onder deze omstandigheden sprake van (een voornemen tot) het verhalen van loonheffing?

Antwoord

Ja, er is sprake van (een voornemen tot) verhaal als de inhoudingsplichtige en de werknemer het verhaalsrecht omzetten in een overeenkomst van geldlening. De vordering van de inhoudingsplichtige op de werknemer krijgt door de omzetting een andere vorm.