Loonbelasting. Vrije vergoedingen en verstrekkingen, bedrijfsjubileum en personeelsreizen

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein Belastingen op Arbeid en Vermogen

 

Besluit van 17 augustus 2004, nr. CPP2004/1031M

 

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van FinanciŽn het volgende besloten.

 

Aan mij zijn vragen voorgelegd over bedrijfsjubilea en personeelsreizen. De vragen en de antwoorden zijn hierna opgenomen.

De Voorzitter Raad van Bestuur Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) heeft mij meegedeeld dat de inhoud van dit besluit ook van toepassing is voor de premieheffing werknemersverzekeringen.

Vraag 1

Is er bij het 70-jarig bestaan van een inhoudingsplichtige sprake van een jubileum van de inhoudingsplichtige in de zin van artikel 42 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 (hierna: URLB)?

Antwoord

Ja, het 70-jarige bestaan van een inhoudingsplichtige is een jubileum in de zin van artikel 42 van de URLB.

 

Een jubileum van een inhoudingsplichtige is de viering van het feit dat de aanvang van de onderneming of de oprichting van de instelling een voor een feestelijke herdenking gebruikelijk aantal jaren geleden heeft plaatsgevonden (zie Hoge Raad 17 april 1991, BNB 1991/193).

Vraag 2

Een bedrijf organiseert een personeelsreis. Drie jaar geleden bestond het bedrijf 70 jaar.

 

Is in dit geval de verhoogde vrijstelling van artikel 42, tweede lid, van de URLB van toepassing?

Antwoord

Nee, de verhoogde vrijstelling is niet van toepassing indien de reis pas 3 jaar na een jubileum plaatsvindt.

 

In een dergelijk geval heeft de reis in redelijkheid geen betrekking op het jubileum. De verhoogde vrijstelling is daarom niet van toepassing. Naar mijn oordeel heeft een personeelsreis betrekking op een jubileum als de inhoudingsplichtige dit aan het personeel kenbaar maakt en de reis plaatsvindt in het jubileumjaar of binnen zes maanden na het einde van het jubileumjaar.