Loonbelasting/premie volksverzekeringen. Publicatie fiscale beoordelingen CAO-teksten

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Domein belastingen op arbeid en vermogen

 

Besluit van 21 februari 2005, nr. CPP2005/56M

 

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van FinanciŽn het volgende besloten.

Inleiding

De Belastingdienst toetst structureel bedrijfstak-CAOís in Nederland (ďCAO-adoptieĒ). Hierbij worden de fiscale gevolgen van de verschillende arbeidsvoorwaarden in een CAO in kaart gebracht. Het aantal werkgevers en werknemers dat onder de toepassing van bedrijfstak-CAOís valt is relatief groot. Het doel van CAO-adoptie is het verbeteren van de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid bij de uitvoering van de belastingwetgeving.

 

Beoordeling van CAO-teksten of concrete onderhandelingsresultaten kan ook op verzoek van CAO-partijen plaatsvinden. CAO-partijen kunnen hiervoor CAO-teksten of concrete onderhandelingsresultaten met een verzoek tot beoordeling in eerste instantie sturen naar: Belastingdienst Rijnmond, kantoor Rotterdam, t.a.v. dhr. J.B. van Eijk, Postbus 50961, 3007 BC Rotterdam. De uiteindelijke beoordelingen worden verspreid binnen de Belastingdienst en toegestuurd aan CAO-partijen.

 

In overleg met verschillende werkgeversorganisaties en instanties is besloten de fiscale beoordelingen van algemeen verbindend verklaarde CAOís te publiceren. In het vervolg zal regelmatig worden aangegeven welke CAOís beoordeeld zijn. De tekst van de beoordelingen zal beschikbaar zijn op de internetsite van het Ministerie van FinanciŽn, www.minfin.nl.

 

Met betrekking tot de premieheffing werknemersverzekeringen merk ik in overeenstemming met de Voorzitter Raad van Bestuur Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen het volgende op. Bij de beoordeling is UWV niet betrokken. Deze beoordeling geldt hierom alleen voor de premieheffing werknemersverzekeringen voorzover de beoordeling rechtstreeks verwijst naar het Handboek Loonheffing en premies werknemersverzekeringen (voorheen de Handleiding loonbelasting, premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen) van het desbetreffende jaar, daarmee in overeenstemming is en er geen sprake is van een expliciet, afwijkend standpunt van UWV. In het laatste geval geldt het afwijkende UWV-standpunt. Het Handboek is een gezamenlijke uitgave van de Belastingdienst en UWV.

 

Ik wijs erop, dat de beoordeling gelezen moet worden tegen de achtergrond van de desbetreffende CAO-tekst. De tekst van de CAO is in het algemeen op internet te vinden op www.cao.szw.nl.

 

De hierbij gepubliceerde beoordelingen zijn reeds aan de CAO-partijen toegestuurd. Het kan derhalve gaan om inmiddels geŽxpireerde CAOís. Waar mogelijk beperkt de tekst van de beoordeling zich tot arbeidsvoorwaarden met mogelijk ongewenste fiscale gevolgen of in de betreffende branche belangrijke arbeidsvoorwaarden. Voor wat betreft arbeidsvoorwaarden die wel fiscale relevantie bezitten maar die geen bijzondere opmerkingen behoeven, wordt direct verwezen naar het Handboek Loonheffing en premies werknemersverzekeringen.

Beoordeelde CAOís

1.†† CPP2005/57M

Beoordeling CAO Gemaksvoedingindustrie 2004-2005

2.†† CPP2005/58M

Beoordeling CAO Zeep- Wasmiddelen en Reinigingsmiddelenindustrie 2004-2005

3.†† CPP2005/59M

Beoordeling CAO Contractcateringbranche 2003-2004

4.†† CPP2005/60M

Beoordeling CAO Contractcateringbranche Stichting Aanvullende Verzekeringen bij Arbeidsongeschiktheid (SAVAC) 2003-2007

5.†† CPP2005/61M

Beoordeling CAO Groenten- en Fruitverwerkende Industrie 2004

6.†† CPP2005/62M

Beoordeling CAO Openbaar Vervoer 2003-2004

7.†† CPP2005/63M

Beoordeling CAO Beroepsgoederenvervoer over de weg en verhuur van mobiele kranen 2004

8.†† CPP2005/64M

Beoordeling CAO Beroepsgoederenvervoer over de weg en verhuur van mobiele kranen inzake Opleidings- en Ontwikkelingsfonds 2004-2008

9.†† CPP2005/65M

Beoordeling CAO Houten en kunststoffen jachtbouw (HISWA) 2002-2004

10.CPP2005/66M

Beoordeling CAO Reisbranche 2003-2004

11.CPP2005/67M

Beoordeling CAO Hoveniersbedrijf 2003-2004

12.CPP2005/68M

Beoordeling CAO Sigarenindustrie 2003-2004

13.CPP2005/69M

Beoordeling CAO Margarine- en Spijsvetindustrie 2003-2004

14.CPP2005/70M

Beoordeling CAO Horeca- en aanverwante bedrijf 2003-2004

15.CPP2005/71M

Beoordeling CAO Suikerwerk- en Chocoladeverwerkende Industrie 2004