Loonheffingen. Intrekking diverse besluiten

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten

 

Besluit van 21 december 2005, nr. CPP2005/2548M

 

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van FinanciŽn het volgende besloten.

 

In dit besluit wordt een aantal besluiten inzake de loonheffing ingetrokken. Het betreft intrekkingen in verband met het feit dat de desbetreffende besluiten hun belang hebben verloren of omdat ze hun belang met ingang van 1 januari 2006 zullen verliezen.

1.†††††† Inleiding

De afgelopen jaren is een groot aantal besluiten verschenen op het terrein van de loonheffingen. In 2005 is begonnen met een integrale actualisering van het gepubliceerde beleid. Hierbij gelden de volgende doelstellingen:

 

-††††† terugdringing van het aantal beleidsbesluiten en de daarin vervatte beleidsregels
Dit gebeurt bijvoorbeeld door beleidsregels waar mogelijk algemener te formuleren, zodat de publicatie van gedetailleerde casuÔstiek en variaties daarop achterwege kan blijven. Daarnaast zullen beleidsbesluiten zo min mogelijk onderdelen bevatten die geen beleidsregels zijn. Dergelijke informatie past in het algemeen beter in het voorlichtingsmateriaal, zoals het Handboek loonheffingen. Het Handboek loonheffingen is toegankelijk op internet via www.belastingdienst.nl/.

 

-†††† vergroting toegankelijkheid
Dit gebeurt onder meer door het zo veel mogelijk per onderwerp bundelen en actueel houden van het gepubliceerde beleid. Bij gelegenheid van die bundelingen worden de voorgaande besluiten ingetrokken en vervangen door een nieuw besluit.

 

Dit besluit betreft de intrekking van het gepubliceerde beleid op het terrein van de loonheffing dat niet in het kader van een bundeling of actualisering van voorgaande besluiten is of wordt ingetrokken.

2.† Intrekkingen met ingang van 1 januari 2006

De volgende besluiten worden met ingang van 1 januari 2006 ingetrokken.

 

Nummer

datum

toelichting

................

............

.................................................

B72/28318

13-12-1972

achterhaald door wetswijziging

B72/22310

15-06-1973

achterhaald door wetswijziging

B73/26613

12-12-1973

achterhaald door wetswijziging

B73/27097

14-12-1973

achterhaald door wetswijziging

B73/6829

28-12-1973

achterhaald door wetswijziging

B75/1242

30-01-1975

achterhaald na inwerkingtreding Wfsv

27-658047

13-05-1976

achterhaald door wetswijziging

27-660720

06-07-1976

achterhaald door wetswijziging

287-23214

20-06-1979

achterhaald na inwerkingtreding Zorgverzekeringswet

579-22645

28-12-1979

achterhaald door wetswijziging

284-13595

16-11-1984

achterhaald door jurisprudentie

287-7150

04-06-1987

achterhaald door wetswijziging

DB88/2045

04-05-1988

rechtstreekse wetstoepassing

DB90/304

23-01-1990

achterhaald na inwerkingtreding Zorgverzekeringswet

PFC91/1259

22-08-1991

achterhaald

DB92/3979

19-06-1992

rechtstreekse rechtstoepassing

DB93/1319M

29-04-1993

achterhaald door wetswijziging

DON-LB5/93

06-11-1995

rechtstreekse rechtstoepassing

DB95/216M

11-08-1995

achterhaald door latere beleidsbesluiten

DB98/212M

24-02-1998

achterhaald door wetswijziging

CBB2000/01/18

23-03-2000

achterhaald door dit besluit

DB2000/1352M

01-05-2000

achterhaald door dit besluit

CPP2000/3126M

20-12-2000

achterhaald door wetswijziging

CPP2000/3062M

21-12-2000

achterhaald na inwerkingtreding Zorgverzekeringswet

CPP2000/3200M

21-12-2000

achterhaald door dit besluit

CPP2001/2477M

04-10-2001

rechtstreekse wetstoepassing en achterhaald door wetswijziging

CPP2001/2131M

14-11-2001

rechtstreekse rechtstoepassing

CPP2001/2139M

12-12-2001

achterhaald door wetswijziging

CPP2002/690M

16-04-2002

rechtstreekse wetstoepassing en achterhaald door wetswijziging

DGB2002/2794M

24-05-2002

achterhaald door wetswijziging

CPP2002/1834M

23-08-2002

achterhaald door wetswijziging

CPP2002/2409M

01-10-2002

achterhaald door wetswijziging

CPP2002/2276M

25-10-2002

achterhaald door wetswijziging

CPP2002/2067M

27-11-2002

achterhaald door wetswijziging

CPP2002/3278M

27-11-2002

achterhaald

CPP2003/1490M

04-07-2003

achterhaald door wetswijziging

CPP2003/1373M

01-09-2003

betreft geŽxpireerde CAO

CPP2003/659M

07-10-2003

achterhaald door wetswijziging

CPP2003/588M

25-02-2004

achterhaald door wetswijziging

CPP2003/1953M

12-03-2004

rechtstreekse rechtstoepassing

CPP2003/2042M

12-03-2004

achterhaald door wetswijziging

CPP2004/786M

08-04-2004

achterhaald door wetswijziging

CDV2004/820M

04-06-2004

betreft geŽxpireerde CAO's: CPP2003/2650M

CPP2003/2651M

CPP2003/2652M

CPP2003/2653M

CPP2003/2908M

CPP2003/2909M

CPP2003/2910M

CPP2003/2911M

CPP2003/2912M

CPP2003/2914M

CPP2003/2915M

CPP2003/2916M

CPP2003/2918M

CPP2003/2920M

CPP2003/2936M

CPP2003/2937M

CPP2003/2938M

CPP2003/2941M

CPP2003/2942M

 

Nummer

datum

toelichting

................

............

.................................................

CDV2004/820M (vervolg)

04-06-2004

CPP2003/2943M

CPP2003/2944M

CPP2003/2945M

CPP2003/2946M

CPP2003/2947M

CPP2003/2948M

CPP2003/2949M

CPP2004/736M

CPP2004/738M

CPP2004/739M

CPP2004/740M

CPP2004/741M

CPP2004/742M

CPP2004/743M

CPP2004/754M

CPP2004/755M

CPP2004/757M

CPP2004/758M

CPP2004/759M

CPP2004/824M

CPP2004/825M

CPP2004/1030M

13-07-2004

rechtstreekse wetstoepassing

CPP2004/1892M

08-10-2004

betreft geŽxpireerde CAO's: CPP2004/857M

CPP2004/858M

CPP2004/861M

CPP2004/866M

CPP2004/885M

CPP2004/890M

CPP2004/891M

CPP2004/892M

CPP2004/894M

CPP2004/895M

CPP2004/896M

CPP2004/897M

CPP2004/1891M

CPP2004/2377M

29-10-2004

betreft geŽxpireerde CAO's: CPP2004/859M

CPP2004/860M

CPP2004/862M

CPP2004/863M

CPP2004/864M

CPP2004/865M

CPP2004/884M

CPP2004/887M

CPP2004/888M

CPP2004/889M

CPP2004/2205M

CPP2004/2206M

DGB2005/92M

07-01-2005

achterhaald

CPP2004/1864M

18-01-2005

rechtstreekse wetstoepassing

3.† Inwerkingtreding van dit besluit

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2006.