De volgende besluiten zijn afgegeven in het kader van de invoering van de Wet IB 2001. Deze wijken inhoudelijk niet af van de IB 1964-besluiten die tussen haakjes zijn vermeld.

Het betreft besluiten die van belang blijven voor de toepassing van de Wet IB 2001, maar waarvoor een redactionele aanpassing nodig was. Hierbij kunt u denken aan omzetting van verwijzingen naar bepalingen in de Wet IB 1964.

 

De volgende besluiten zijn afgegeven:

 

(Ö)

 

Student met OV-jaarkaart en toepassing reiskostenforfait

Besluit van 11 december 2000, nr. CPP2000/2726M (voor de Wet IB 1964 de mededeling van 29 december 1994, nr. DGM94/13420);

 

Student met OV-jaarkaart en toepassing reiskostenforfait

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein belastingen op arbeid en vermogen

 

Besluit van 11 december 2000, nr. CPP2000/2726M

 

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van FinanciŽn het volgende besloten.

 

Dit besluit is opnieuw uitgebracht voor de toepassing van de Wet IB 2001. Hiermee is geen inhoudelijke wijziging beoogd ten opzichte van de regeling die gold voor de toepassing van de Wet IB 1964, mededeling van 29 december 1994, DGM94/13420 (Infobulletin 1995/43).

 

Aan de Belastingdienst is de vraag voorgelegd of het reiskostenforfait van toepassing is voor reizen in verband met looninkomsten van een student die in het kader van de WSF 18+ beschikt over een OV-jaarkaart.

De student die regelmatig woon-werkverkeer heeft en aan de voorwaarden van artikel 3.87 Wet IB 2001 voldoet, kan de reisaftrek toepassen. Het bezit van de OV-jaarkaart staat dit niet in de weg.

Hetzelfde geldt ten aanzien van een werkgever die aan de student een belastingvrije vergoeding wil geven voor de reiskosten woning-werk op basis van het reiskostenforfait van artikel 16b Wet LB 1964 (tekst 2001).

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van het belastingjaar 2001.

 

(Ö)