LB-besluiten Wet IB 2001

 

De volgende besluiten zijn afgegeven in het kader van de invoering van het nieuwe belastingstelsel.

Het betreft vernieuwde besluiten die zijn uitgebracht voor het nieuwe belastingstelsel.

 

(Ö)

Loonbelasting: Kostenvergoeding onregelmatige of continue diensten

Besluit van 20 december 2000, nr. CPP2000/2946M

 

(Ö)

 

Kostenvergoeding onregelmatige of continuediensten

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein belastingen op arbeid en vermogen

 

Besluit van 20 december 2000, nr. CPP2000/2946M

 

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van FinanciŽn het volgende besloten.

 

Dit besluit is een herdruk van het besluit van 12 juli 1991, nr. PHS1/595 en is voor de heffing van de loonbelasting/premie volksverzekeringen opnieuw uitgebracht voor de toepassing van de Wet IB 2001.

 

Om praktische redenen is besloten m.b.t. het onbelast vergoeden van kosten wegens het vervullen van onregelmatige of continuediensten de volgende regels in acht te nemen. De vergoeding moet betrekking hebben op de extra kosten van verlichting, verwarming en het bereiden van de maaltijd. De volgende vergoedingen zijn aan te merken als vrije vergoedingen in de zin van artikel 15 van de Wet op de loonbelasting 1964:

 

-†††† Nihil per gewerkte ochtenddienst.

-†††† f 2,50 (e 1,13) per gewerkte middag-/avonddienst (waarvan f 1 (e 0,45) voor bereidingskosten van de maaltijd).

-†††† f 1,50 (e 0,68) per gewerkte nachtdienst.

Definities

-††††† Onregelmatige of continuedienst: De normale werktijden mogen o.g.v. het arbeidscontract niet vallen tussen 6.00 uur en 19.00 uur.

 

-††††† Ochtenddienst: Dienst van minimaal 7 uren vallende tussen 6.00 uur en 16.00 uur.

 

-†††† Middag-/avonddienst: Dienst van minimaal 7 uren vallende tussen 14.00 uur en 24.00 uur.

 

-††††† Nachtdienst: Dienst van minimaal 7 uren vallende tussen 22.00 uur en 8.00 uur.

Voorwaarden

-†††† De regeling is niet van toepassing op onregelmatige of continuedienstwerkers die voor zich alleen een huishouding voeren.

 

-†††† De inh.pl. moet desgevraagd d.m.v. een dienstrooster de gewerkte tijden kunnen aantonen.

 

-†††† De vergoeding moet naast het loon verstrekt worden.

 

Deze regeling vervalt op het moment dat zij niet in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen of de jurisprudentie.