Taak, werkwijze en samenstelling Centraal Aanspreekpunt Pensioenen

Belastingdienst/Centrum voor proces en productontwikkeling, domein winstbelastingen

 

Besluit van 13 april 2001 nr. CPP2001/872M

 

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van FinanciŽn het volgende besloten.

1.††††††††††† Inleiding

De Belastingdienst heeft een kennisstructuur waarin de kennisgroepen een belangrijke rol spelen. De kennisstructuur is erop gericht de eenheid van beleid en uitvoering te waarborgen. Op pensioenterrein zijn er twee kennisgroepen actief: de Commissie Vaktechniek Pensioenen en de kennisgroep Pensioenen en verzekeringsproducten loonbelasting.

2.††††††††††† Taakopdracht

De Commissie Vaktechniek Pensioenen en de Kennisgroep Pensioenen en verzekeringsproducten loonbelasting hebben in de eerste plaats een interne functie. Zij zijn aanspreek- en coŲrdinatiepunten voor medewerkers en onderdelen van de Belastingdienst. Daarnaast hebben zij ook een externe functie. Zij fungeren mede als aanspreek- en coŲrdinatiepunten voor personen en organisaties buiten de Belastingdienst. De externe functie vervullen de beide groepen alleen voor vragen met een eenheidsoverstijgend karakter op het terrein van de pensioenen in de winst- en in de loonsfeer. Vragen waarvan het belang tot het individuele geval beperkt is of die anderszins niet eenheidsoverstijgend zijn dienen de personen en organisaties buiten de Belastingdienst voor te leggen aan de competente eenheid van de Belastingdienst die op haar beurt weer (een van) de beide groepen kan raadplegen.

3.††††††††††† Instelling Centraal aanspreekpunt pensioenen

Het is gewenst dat de twee op het pensioenterrein werkzame kennisgroepen vanuit ťťn punt worden aangestuurd. Dat komt de transparantie van het werkterrein en daarmee ook de eenheid van beleid en uitvoering op het werkterrein ten goede. Met dat doel stel ik hierbij een Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) in.

Het CAP neemt de taak van intern en extern aanspreekpunt over van de Commissie Vaktechniek Pensioenen en van de Kennisgroep Pensioenen en verzekeringsproducten loonbelasting. Het voert het secretariaat van beide groepen. Door de centrale aansturing kunnen voorgelegde vragen op efficiŽnte wijze aan de juiste kennisgroep worden toegedeeld en kan waar nodig een gezamenlijk standpunt c.q. advies voor zowel de vennootschapsbelasting als de loonbelasting worden ingenomen. De naam van de Commissie Vaktechniek Pensioenen wordt gewijzigd in Kennisgroep Pensioenen Vennootschapsbelasting, die van de kennisgroep Pensioenen en verzekeringsproducten loonbelasting in Kennisgroep Pensioenen Loonbelasting.

4.††††††††††† Samenstelling en adres

Samenstelling CAP

De huidige samenstelling van het CAP is als volgt:

Mr. B.G.J. Schuurman (voorzitter)

Mr. Drs. L.J.C. Vet (secretaris)

Adres

Belastingdienst/Centrum voor proces en productontwikkeling

Centraal aanspreekpunt pensioenen

Postbus 18 280

3501 CG† Utrecht.