Loonbelasting. Verlegging afdrachtvermindering loonbelasting/premie volksverzekeringen kinderopvang

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Domein belastingen op arbeid en vermogen

 

Besluit van 23 september 2003, nr. CPP2003/970M

 

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van FinanciŽn het volgende besloten.

Inleiding

Aan mij is verzocht om met toepassing van artikel 16a van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (hierna: WVA) toe te staan dat de afdrachtvermindering kinderopvang naar een inhoudingsplichtige in de collectieve sector wordt verlegd.

Feiten

Een organisatie A is betrokken bij de totstandkoming van arbeidsvoorwaarden van personen werkzaam in de collectieve sector. De organisatie A is een overeenkomst aangegaan met een stichting B die bemiddelt tussen personen werkzaam in de collectieve sector en instellingen en organisaties voor kinderopvang. De organisatie A doet in verband hiermee betalingen aan de stichting B. Deze organisatie A neemt derhalve kosten voor kinderopvang voor haar rekening, voor personen waarvoor zij niet inhoudingsplichtig is. De organisatie A kan de afdrachtvermindering kinderopvang niet claimen omdat de personen voor wie de kinderopvang via de stichting wordt geregeld, niet tot deze in dienstbetrekking staan. De inhoudingsplichtige C van deze personen, kan de afdrachtvermindering kinderopvang evenmin claimen omdat de stichting B geen fonds is in de zin van artikel 16, tweede lid, van de WVA.

Goedkeuring

Ik keur goed dat de afdrachtvermindering kinderopvang met terugwerkende kracht tot 1 januari 2002 wordt verlegd naar de hiervoor bedoelde organisatie A voorzover het betreft de betalingen die de organisatie rechtstreeks doet aan de hiervoor bedoelde stichting B.