Belasting Algemeen: Nieuwe samenstelling Centraal Aanspreekpunt Pensioenen

Belastingdienst/Centrum voor proces en productontwikkeling, Domein belasting op arbeid en vermogen

 

Besluit van 10 december 2003 nr. CPP2003/2808M

 

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van FinanciŽn het volgende besloten.

1.†††††† Inleiding

In het Besluit van 13 april 2001, nr. CPP2001/872M, Taak, werkwijze en samenstelling Centraal Aanspreekpunt Pensioenen, zijn in onderdeel 4 de samenstelling en het adres van het CAP vermeld. Deze samenstelling is gewijzigd.

2.†††††† Nieuwe samenstelling en nieuw adres

Samenstelling CAP

De huidige samenstelling van het CAP is als volgt:

Mr. B.G.J. Schuurman (voorzitter),†††††† Belastingdienst Oost/ kantoor Winterswijk

Mr. W.H. Bolderman (plv. voorzitter),††† Belastingdienst Utrecht-Gooi/ kantoor Amersfoort

Mr. J.J. Buijze (secretaris),††††††††††††††††† Belastingdienst Oost-Brabant/ kantoor Tilburg

 

Adres

Belastingdienst Oost-Brabant/kantoor Tilburg

Centraal aanspreekpunt pensioenen

Postbus 90300

5000 MN Tilburg

Telefoonnummer: (013) 465 83 45