Loonbelasting/premie volksverzekeringen. Publicatie fiscale beoordelingen CAO-teksten

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Domein belastingen op arbeid en vermogen

 

Besluit van 8 oktober 2004, nr. CPP2004/1892M

 

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van FinanciŽn het volgende besloten.

Inleiding

De Belastingdienst toetst structureel bedrijfstak-CAOís in Nederland (ďCAO-adoptieĒ). Hierbij worden de fiscale gevolgen van de verschillende arbeidsvoorwaarden in een CAO in kaart gebracht. Het aantal werkgevers en werknemers dat onder de toepassing van bedrijfstak-CAOís valt is relatief groot. Het doel van CAO-adoptie is het verbeteren van de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid bij de uitvoering van de belastingwetgeving.

 

Beoordeling van CAO-teksten of concrete onderhandelingsresultaten kan ook op verzoek van CAO-partijen plaatsvinden. CAO-partijen kunnen hiervoor CAO-teksten of concrete onderhandelingsresultaten met een verzoek tot beoordeling in eerste instantie sturen naar: Belastingdienst/CPP, t.a.v. dhr. R.J.H. Nijhout, postbus 18280, 3501 CG Utrecht. De uiteindelijke beoordelingen worden verspreid binnen de Belastingdienst en toegestuurd aan CAO-partijen.

 

In overleg met verschillende werkgeversorganisaties en instanties is besloten de fiscale beoordelingen van algemeen verbindend verklaarde CAOís te publiceren. In het vervolg zal regelmatig via een beleidsbesluit worden aangegeven welke CAOís beoordeeld zijn en zullen de beoordelingen van die CAOís beschikbaar zijn op de internetsite van het Ministerie van FinanciŽn, www.minfin.nl.

 

Met betrekking tot de premieheffing werknemersverzekeringen merk ik in overeenstemming met de Voorzitter Raad van Bestuur Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen het volgende op. Bij de beoordeling is UWV (nog) niet betrokken. Deze beoordeling geldt hierom alleen voor de premieheffing werknemersverzekeringen voorzover de beoordeling rechtstreeks verwijst naar het Handboek Loonheffing en premies werknemersverzekeringen (voorheen de Handleiding loonbelasting, premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen) van het desbetreffende jaar, daarmee in overeenstemming is en er geen sprake is van een expliciet, afwijkend standpunt van UWV. In het laatste geval geldt het afwijkende UWV-standpunt. Het Handboek is een gezamenlijke uitgave van de Belastingdienst en UWV.

 

De Belastingdienst voert overleg met UWV om in de nabije toekomst wel gezamenlijk CAO's te kunnen beoordelen.

 

Ik wijs erop, dat de beoordeling gelezen moet worden tegen de achtergrond van de desbetreffende CAO-tekst. De tekst van de CAO is in het algemeen op internet te vinden op www.arbeidsinspectie.nl.

 

De door dit besluit gepubliceerde beoordelingen zijn reeds aan de CAO-partijen toegestuurd. Het kan derhalve gaan om inmiddels geŽxpireerde CAOís.

Beoordeelde CAOís

De beoordeling van de volgende CAOís is als bijlage bij dit besluit gevoegd.

 

1.†† CPP2004/857M

Beoordeling CAO Groenten- en fruitverwerkende industrie 2002-2004

2.†† CPP2004/858M

Beoordeling CAO Graanbe- en verwerkende bedrijven 2003 (+ tijdspaarregeling)

3.†† CPP2004/861M

Beoordeling CAO Contractspelers betaald voetbal Nederland 2003‑2005

4.†† CPP2004/866M

Beoordeling CAO Kartonnage- en flexibele verpakkingsbedrijf 2003

5.†† CPP2004/885M

Beoordeling CAO Groothandel in Bloembollen 2003

6.†† CPP2004/890M

Beoordeling CAO Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven 2003-2004

7.†† CPP2004/891M

Beoordeling CAO Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven 2002-2003

8.†† CPP2004/892M

Beoordeling CAO Boeken en Tijdschriftenuitgeverijbedrijf 2003

9.†† CPP2004/894M

Beoordeling CAO Tandtechniek 2003-2004

10.CPP2004/895M

Beoordeling CAO Tandtechniek inzake Sociaal Fonds 2004

11.CPP2004/896M

Beoordeling CAO Bouwbedrijf 2002-2004

12.CPP2004/897M

Beoordeling CAO Bedrijfstakeigen regelingen voor het Bouwbedrijf 2001‑2003

13.CPP2004/1891M

Beoordeling CAO Zeilmakerijen, Dekkledenvervaardiging, dekkledenverhuur, scheepstuigerijen en de scheepsbegenodigdhedenhandel 2002-2003