Loonbelasting/premie volksverzekeringen. Publicatie fiscale beoordelingen CAO-teksten

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Domein belastingen op arbeid en vermogen

 

Besluit van 29 oktober 2004, nr. CPP2004/2377M

 

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van FinanciŽn het volgende besloten.

Inleiding

De Belastingdienst toetst structureel bedrijfstak-CAOís in Nederland (ďCAO-adoptieĒ). Hierbij worden de fiscale gevolgen van de verschillende arbeidsvoorwaarden in een CAO in kaart gebracht. Het aantal werkgevers en werknemers dat onder de toepassing van bedrijfstak-CAOís valt is relatief groot. Het doel van CAO-adoptie is het verbeteren van de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid bij de uitvoering van de belastingwetgeving.

 

Beoordeling van CAO-teksten of concrete onderhandelingsresultaten kan ook op verzoek van CAO-partijen plaatsvinden. CAO-partijen kunnen hiervoor CAO-teksten of concrete onderhandelingsresultaten met een verzoek tot beoordeling in eerste instantie sturen naar: Belastingdienst/CPP, t.a.v. dhr. R.J.H. Nijhout, postbus 18280, 3501 CG Utrecht. De uiteindelijke beoordelingen worden verspreid binnen de Belastingdienst en toegestuurd aan CAO-partijen.

 

In overleg met verschillende werkgeversorganisaties en instanties is besloten de fiscale beoordelingen van algemeen verbindend verklaarde CAOís te publiceren. In het vervolg zal regelmatig worden aangegeven welke CAOís beoordeeld zijn. De tekst van de beoordelingen zal beschikbaar zijn op de internetsite van het Ministerie van FinanciŽn, www.minfin.nl.

 

Met betrekking tot de premieheffing werknemersverzekeringen merk ik in overeenstemming met de Voorzitter Raad van Bestuur Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen het volgende op. Bij de beoordeling is UWV (nog) niet betrokken. Deze beoordeling geldt hierom alleen voor de premieheffing werknemersverzekeringen voorzover de beoordeling rechtstreeks verwijst naar het Handboek Loonheffing en premies werknemersverzekeringen (voorheen de Handleiding loonbelasting, premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen) van het desbetreffende jaar, daarmee in overeenstemming is en er geen sprake is van een expliciet, afwijkend standpunt van UWV. In het laatste geval geldt het afwijkende UWV-standpunt. Het Handboek is een gezamenlijke uitgave van de Belastingdienst en UWV.

 

De Belastingdienst voert overleg met UWV om in de nabije toekomst wel gezamenlijk CAO's te kunnen beoordelen.

 

Ik wijs erop, dat de beoordeling gelezen moet worden tegen de achtergrond van de desbetreffende CAO-tekst. De tekst van de CAO is in het algemeen op internet te vinden op www.cao.szw.nl.

 

De hierbij gepubliceerde beoordelingen zijn reeds aan de CAO-partijen toegestuurd. Het kan derhalve gaan om inmiddels geŽxpireerde CAOís.

Beoordeelde CAOís

1

CPP2004/859M

Beoordeling CAO Varkensverbetering 2003-2004

2

CPP2004/860M

Beoordeling CAO Trainer/coaches betaald voetbal 2002-2004

3

CPP2004/862M

Beoordeling CAO Verzekeringsbedrijf Binnendienst 2003

4

CPP2004/863M

Beoordeling CAO Verzekeringsbedrijf Buitendienst 2003

5

CPP2004/864M

Beoordeling CAO Apotheken 2002-2004

6

CPP2004/865M

Beoordeling CAO Vrijgevestigde Fysiotherapiepraktijk 2003

7

CPP2004/884M

Beoordeling CAO Houthandel 2002-2003

8

CPP2004/887M

Beoordeling CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf 2003-2004 (inclusief CAO-deel IndustriŽle- Gevel- en Kalamiteitenreiniging)

9

CPP2004/888M

Beoordeling CAO Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen 2002-2003

10

CPP2004/889M

Beoordeling CAO Contractcatering 2002-2003

11

CPP2004/2205M

Beoordeling CAO Banken (Algemene Banken-CAO) 2004

12

CPP2004/2206M

Beoordeling CAO Goederenvervoer over het spoor 2003-2004