Loonbelasting/premie volksverzekeringen. Afdrachtvermindering onderwijs; samenloop beroepsbegeleidende leerweg en startkwalificatie

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Domein belastingen op arbeid en vermogen

 

Besluit van 1 februari 2005, nr. CPP2005/243M

 

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van FinanciŽn het volgende besloten.

 

Aan mij is een vraag voorgelegd over de afdrachtvermindering onderwijs bij samenloop van de beroepsbegeleidende leerweg en scholing om op startkwalificatieniveau te komen. De vraag en het antwoord zijn hieronder opgenomen.

Vraag

De afdrachtvermindering onderwijs mag worden toegepast voor werknemers die een beroepspraktijkvorming volgen van de beroepsbegeleidende leerweg (zie artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen; hierna: WVA).

 

De afdrachtvermindering onderwijs geldt ook voor werknemers die extra begeleiding nodig hebben om op het zogenoemde startkwalificatieniveau te komen (hierna: de WVA-startkwalificatie; zie artikel 14, eerste lid, onderdeel e, van de WVA). De voorwaarden om de WVA-startkwalificatie in 2004 toe te passen zijn:

-†††† de desbetreffende opleiding is opgenomen in het zogenoemde Crebo-register; en

-†††† er is een verklaring van het de Centrale organisatie werk en inkomen (CWI) dat de werknemer een voormalig werkloze is;

-†††† de werknemer geniet een loon dat beneden het toetsloon ligt.

 

Het komt voor dat de opleiding in het kader van een beroepsbegeleidende leerweg tevens in het Crebo-register voorkomt. Kan de inhoudingsplichtige in dat geval de afdrachtvermindering onderwijs zowel voor de beroepsbegeleidende leerweg als voor de WVA-startkwalificatie claimen?

Antwoord

Ja, als de opleiding zowel onder artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van de WVA, als onder artikel 14, eerste lid, onderdeel e, van de WVA, valt, kan de inhoudingsplichtige de afdrachtvermindering onderwijs op beide gronden claimen.

 

Als de inhoudingsplichtige ook de afdrachtvermindering lage lonen toepast, dan, geldt de samenloopbepaling van de afdrachtvermindering onderwijs met de afdrachtvermindering lage lonen (zie artikel 5, achtste lid, van de WVA). Indien het voordeliger is voor de inhoudingsplichtige om de afdrachtvermindering lage lonen niet toe te passen, omdat de afdrachtvermindering onderwijs op beide gronden een hoger bedrag geven aan te claimen afdrachtvermindering, dan is dit toegestaan. Voor reeds ingediende aangiften loonbelasting, heeft de inhoudingsplichtige de mogelijkheid om binnen de wettelijke termijnen bezwaar te maken als hij de claim van de afdrachtvermindering lage lonen wenst te laten vervallen.