Loonheffingen. Intrekking diverse besluiten

Besluit | 11-05-2006 | nr CPP06-479

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten

Besluit van 11 mei 2006, nr. CPP2006-479M, Stcrt. nr. 99

De staatssecretaris van FinanciŽn heeft het volgende besloten.

In dit besluit wordt een aantal besluiten inzake de loonheffing ingetrokken. Het besluit is een vervolg op het besluit van 21 december 2005, nr. CPP2005/2548M, inzake Loonheffingen. Intrekking diverse besluiten. Dit besluit betreft wederom intrekkingen in verband met het feit dat de desbetreffende besluiten hun belang hebben verloren.

1. Inleiding

De afgelopen jaren is een groot aantal besluiten verschenen op het terrein van de loonheffingen. In 2005 is begonnen met een integrale actualisering van het gepubliceerde beleid. Hierbij gelden de volgende doelstellingen:

- terugdringing van het aantal beleidsbesluiten en de daarin vervatte beleidsregels

Dit gebeurt bijvoorbeeld door beleidsregels waar mogelijk algemener te formuleren, zodat de publicatie van gedetailleerde casuÔstiek en variaties daarop achterwege kan blijven. Daarnaast zullen beleidsbesluiten zo min mogelijk onderdelen bevatten die geen beleidsregels zijn. Dergelijke informatie past in het algemeen beter in het voorlichtingsmateriaal, zoals het Handboek loonheffingen. Het Handboek loonheffingen is toegankelijk op internet via www.belastingdienst.nl.

- vergroting toegankelijkheid

Dit gebeurt onder meer door het zo veel mogelijk per onderwerp bundelen en actueel houden van het gepubliceerde beleid. Bij gelegenheid van die bundelingen worden de voorgaande besluiten ingetrokken en vervangen door een nieuw besluit.

Dit besluit betreft de intrekking van het gepubliceerde beleid op het terrein van de loonheffing dat niet in het kader van een bundeling of actualisering van voorgaande besluiten of in het voorgaande intrekkingsbesluit eerder werd ingetrokken.

2. Intrekkingen

De volgende besluiten worden met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit ingetrokken.

Nummer

datum

toelichting

27-659769

18-6-1976

achterhaald

277-19751

7-12-1977

achterhaald

578-2348

17-2-1978

achterhaald

282-588

20-1-1982

achterhaald

282-10535

16-7-1982

achterhaald

285-12256

29-8-1985

achterhaald

DB88/1988

28-3-1988

achterhaald

088-1160

2-6-1988

achterhaald

DB89/5791

5-12-1989

achterhaald door wetswijziging

DB90/2777

17-5-1990

achterhaald door wetswijziging

DB90/5625

23-1-1991

achterhaald door wetswijziging

DB91/6394

20-12-1991

achterhaald door wetswijziging

DB92/375

11-3-1992

achterhaald door wetswijziging

DB95/3614M

27-11-1995

achterhaald

DON-LB5/32

20-2-1996

achterhaald

DON/LB5/51

20-2-1996

achterhaald

DB97/3608M

29-1-1998

achterhaald door wetswijziging

DB98/431M

3-2-1998

achterhaald

DB99/391M

24-2-1999

achterhaald

DB99/1209M

14-4-1999

achterhaald

DB99/3910M

28-12-1999

achterhaald door wetswijziging

CPP2000/1855M

21-9-2000

achterhaald door wetswijziging

CPP2000/3086M

2-12-2000

achterhaald door wetswijziging

CPP2000/2234M

11-12-2000

achterhaald

CPP2000/2074M

15-12-2000

achterhaald door wetswijziging

CPP2000/2755M

21-12-2000

achterhaald

RTB2001/1012M

9-3-2001

achterhaald

CPP2000/3062M

21-12-2001

achterhaald door wetswijziging

DGB2002/941M

6-3-2002

achterhaald

DGB2002/3426M

21-6-2002

achterhaald door wetswijziging

CPP2004/1454M

22-6-2004

rechtstreekse wetstoepassing

CPP2004/2942M

23-12-2004

achterhaald door wetswijziging

CPP2004/1432M

18-1-2005

achterhaald door wetswijziging

CPP2005/252M

1-2-2005

achterhaald door wetswijziging

3. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 mei 2006,

de staatssecretaris van FinanciŽn,
namens deze
mr.
J. Thunnissen,
directeur-generaal Belastingdienst