Algemeen. Intrekkingsbesluit en vindplaats van kennisgevingen en mededelingen

Besluit / beleidsregel, | 10-07-2006 | Belastingen internationaal

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling. Sector Ontwerp. Aspectgebied Internationaal belastingrecht

Besluit van 10 juli 2006, nr. CPP2006/768M, Stcrt. nr. 137

De minister van FinanciŽn heeft het volgende besloten.

1. Inleiding

In het besluit van 15 november 2005, nr. CPP2005/2172M is een aanzienlijk aantal besluiten op het terrein van het internationale belastingrecht en internationale premieheffing ingetrokken. In onderhavig besluit wordt een verdere sanering in het aantal besluiten aangebracht.
De te handhaven beleidsregels op een bepaald onderwerp worden zoveel mogelijk samengevoegd. Zo verwacht ik op korte termijn besluiten te publiceren over de systematiek van de voorkoming van dubbele belasting in de belastingverdragen en over de internationale regels van sociale zekerheid. Ook in deze besluiten zal een aantal besluiten worden ingetrokken.
Onderwerpen op het terrein van het internationale belastingrecht en de internationale premieheffing met een informatief karakter worden in het vervolg op een andere wijze, bijvoorbeeld via kennisgevingen of mededelingen bekend gemaakt. Deze kennisgevingen en mededelingen zijn te vinden op de website van het ministerie van FinanciŽn. Ook is een overzicht te vinden van algemene informatie op internationaal fiscaal terrein, zoals een overzicht van de belastingverdragen. De informatie is te vinden op www.minfin.nl via onderwerpen - belastingen - belastingen internationaal.
In aanvulling op het besluit van 15 november 2005, nr. CPP2005/2172M zij vermeld dat voor zover dat voor de toepassing van het besluit van 17 april 1998, nr. IFZ98/123 noodzakelijk mocht zijn, het besluit van 11 juni 1993, nr. IFZ93/342 zijn gelding onverminderd blijft behouden.

2. Ingetrokken regeling(en)

De volgende besluiten zijn ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit:
- 29 juli 1941, nr. 101 (dividendnotaís; belang verloren);
- 7 april 1942, nr. 101 (dividendbelasting en depotfractiebewijzen; informatief karakter);
- 20 juni 1952, nr. 52 (dividenden op aandelen in portefeuille, verjaarde dividenden; informatief karakter);
- 23 augustus 1955, nr. 4 (varend personeel dat dienst doet op schepen met thuishaven IndonesiŽ, Suriname, Nederlandse Antillen; informatief karakter en achterhaald);
- 17 april 1957, nr. 7 (dividenden op deelneming in in West-Duitsland gevestigde "Gesellschaft mit beschršnkter HaftungĒ; beleid is achterhaald);
- 4 maart 1958, nr. 2 (dubbele woonplaats; beleid is achterhaald);
- 12 februari 1969, nr. B69/1112 (verdrag met Zweden; inwerkingtreding; informatief karakter);
- 3 juni 1969, nr. B69/6172 (verdrag met Zweden; uitvoering van artikelen 29 en 31; achterhaald);
- 9 januari 1970, nr. B69/20 160 (verdrag met Luxemburg; inwerkingtreding; informatief karakter);
- 20 november 1970, nr. B70/22 125 (verdragen met Ierland en met Japan; inwerkingtreding; informatief karakter):
- 4 juni 1971, nr. B71/9463 (verdrag met Finland; inwerkingtreding; informatief karakter);
- 25 juli 1971, nr. B71/12 610 (verdrag met Oostenrijk; inwerkingtreding; informatief karakter);
- 4 oktober 1971, nr. B71/17 833 (verdrag met BelgiŽ; inwerkingtreding; informatief karakter);
- 12 oktober 1971, nr. B71/18 266 (verdrag met Singapore; inwerkingtreding; informatief karakter);
- 23 februari 1972, nr. B72/3108 (verdrag met Zuid-Afrika; inwerkingtreding; informatief karakter);
- 12 oktober 1972, nr. B72/23 379 (verdrag met Spanje; inwerkingtreding; informatief karakter);
- 5 november 1974, nr. B74/23 253 (verdrag met IsraŽl; inwerkingtreding; informatief karakter);
- 16 december 1974, nr. B74/26 459 (verdrag met Tsjechoslowakije; inwerking tr eding; informatief karakter);
- 16 december 1974, nr. B74/26 841 (verdrag met IndonesiŽ; inwerkingtreding; i nformatief karakter);
- 23 juli 1976, nr. 07-60 1041 (verdrag met Thailand; inwerkingtreding; informat ief karakter);
- 14 juni 1977, nr. 077-841 (verdrag met Suriname; inwerkingtreding; informatief karakter);
- 16 november 1977, nr. 077-1872 (verdrag met Malta; inwerkingtreding; informatief karakter);
- 29 maart 1978, nr. 078-511 (verdrag met IndonesiŽ; uitvoeringsvoorschriften; achterhaald en informatief karakter);
- 12 januari 1979, nr. 078-2473 (verdrag met Verenigd Koninkrijk; inwerkingtreding en uitvoering van het protocol tot wijziging van de overeenkomst; informatief karakter);
- 12 januari 1981, nr. 080-2591 (verdrag met RoemeniŽ van 1979; inwerkingtreding; informatief karakter);
- 16 februari 1981, nr. 081-175 (verdrag met de Bondsrepubliek Duitsland; inwerkingtreding grensarbeidersprotocol; informatief karakter);
- 30 maart 1981, nr. 081-644 (verdrag met Nieuw-Zeeland; inwerkingtreding en uitvoeringsvoorschriften; informatief karakter);
- 14 april 1981, nr. 081-794 (verdrag met Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland; inwerkingtreding en uitvoeringsvoorschriften; informatief karakter);
- 19 mei 1981, nr. 081-783 (verdrag met Korea; inwerkingtreding; informatief karakter);
- 19 november 1981, nr. 081-2654 (verdrag met Polen; inwerkingtreding; informatief karakter);
- 18 maart 1982, nr. 282-596 (verdrag met Oostenrijk; Oostenrijkse uitvoeringsvoorschriften; informatief karakter);
- 30 maart 1982, nr. 282-3181 (fiscale woonplaats van de hier te lande verblijvende buitenlandse werknemers; informatief karakter);
- 1 februari 1982, nr. 281-16 433 (premie-inkomen, afkoopsom ongevallenrente 65-jarige; beleid is niet langer wenselijk);
- 21oktober 1982, nr. 082-2350 (verdrag met Pakistan; inwerkingtreding; informatief karakter);
- 7 december 1982, nr. 082-2709 (verdrag met Zambia; inwerkingtreding; informatief karakter);
- 9 februari 1983, nr. 083-301 (verdrag met JoegoslaviŽ; inwerkingtreding; informatief karakter);
- 25 april 1984, nr. 084-2737 (fiscale behandeling van bepaalde activiteiten in concernverband; volgens besluit van 30 maart 2001, nr. IFZ2001/295 is dit besluit per 1 januari 2006 niet meer van belang);
- 13 augustus 1984, nr. 084-2033 (verdrag met Griekenland; inwerkingtreding; informatief karakter);
- 13 augustus 1985, nr. 285-10 002 (premieheffing, verplichte afkoopsommen ingevolge de Liquidatiewet ongevallenwetten, de Liquidatiewet invaliditeitswetten en de Liquidatiewet Ouderdomswet 1919; beleid is niet langer wenselijk);
- 8 augustus 1986, nr. 086-2118 (verdrag met Turkije en Hongarije; informatief karakter);
- 7 juli 1987, nr. 087-1567 (verdrag met Marokko; inwerkingtreding; informatief karakter);
- 18 september 1987, nr. 087-2249 (verdrag met Hongarije; inwerkingtreding; informatief karakter);
- 21 september 1987, nr. 087-2248 (verdrag met de Sovjet Unie; inwerkingtreding; informatief karakter);
- 17 februari 1988, nr. 287-6181 (inkoop eigen aandelen, afboeking van agio bij aankoop e/a door beursgenoteerde beleggingsmij.'en; fictief rendement - inkoop eigen aandelen door buitenlandse beursgenoteerde beleggingsmij.'en; belang verloren door invoering van art. 3, vierde lid, en art. 4d Wet DB 1965);
- 7 maart 1988, nr. 285-8848 (verjaard dividend - aanschr. van 20-06-1952, B. 9449, niet omgewisselde aandeelbewijzen bij omzetting vennootschap ; informatief karakter);
- 25 maart 1988, nr. 088-822 (verdrag met China; inwerkingtreding; informatief karakter);
- 1 juli 1988, nr. 088-986 (verrekening van Australische dividendbelasting; informatief karakter);
- 19 januari 1989, nr. IFZ89/57 (verdrag met India; inwerkingtreding; informatief karakter);
- 19 januari 1989, nr. IFZ89/58 (verdrag met MaleisiŽ; inwerkingtreding; informatief karakter);
- 1 maart 1989, nr. DB89/1078 (teruggave dividendbelasting, vrijgesteld bi nnenlandse lichamen; informatief karakter);
- 3 mei 1989, nr. IFZ89/549 (Duitse bronheffing op interest; beleid is acht erhaald);
- 23 augustus 1989, nr. IFZ89/935 (verdrag met India; inwerkingtreding en uitvoeringsvoorschriften; informatief karakter);
- 12 juni 1990, nr. DB90/3221 (verrekening dividendbelasting; meegekochte dividenden; achterhaald door wetswijziging);
- 10 september 1992, nr. DB92/3817 (verzoeken teruggaaf premies volksverzekeringen werknemers continentaal plat; beleid is achterhaald);
- 6 januari 1993, nr. CA92/166 (teruggaafregeling ten onrechte ingehouden premies; beleid is achterhaald);
- 5 maart 1993, nr. DB93/881 (ruling, gemengde kosten in Oort-wetgeving en cost-pluswetgeving; beleid is achterhaald);
- 12 oktober 1993, nr. DGO93/9537 (aangifte en aangiftebiljet dividendbelasting; overbodig);
- 1 december 1994, nr. IFZ94/1233 (verdrag met de Verenigde Staten van Amerika 1948; toepassing ten aanzien van in de VS van Amerika wonende directeuren en commissarissen van Nederlandse vennootschappen; beleid is achterhaald);
- 7 juni 1995, nr. IFZ95/739 (geldigheidsduur tijdelijke tax sparing credits in belastingverdragen; informatief karakter);
- 5 juli 1995, nr. DB95/1869 (fiscale gevolgen van de boekhoudkundige verwerking van de inkoop van aandelen; belang verloren);
- 19 november 1996, nr. DB96/2227 (tariefgroepindeling van in het buitenland samenwonende ongehuwden; belang verloren door de Wet IB 2001);
- 12 december 1997, nr. IFZ97/1266 (geen tax sparing credit over rente van Turkse "government securities"; tax sparing credit met Turkije is per 1-1-1999 vervallen);
- 3 augustus 1998, nr. IFZ98/942 (verdrag met Noorwegen, wijziging Noorse voorkomingsmethodiek in art. 23, tweede lid; informatief karakter);
- 30 september 1999, nr. DB99/1377 (negatieve voorlopige aanslag bij volledige beŽindiging belasting- en premieplicht; beleid is niet langer noodzakelijk);
- 15 oktober 1999, nr. DB99/2233 (toerekening inkomsten van gehuwden en voorkoming van dubbele belasting; belang verloren door de Wet IB 2001);
- 26 juli 2000, nr. IFZ2000/819 (betekenis plaatsing op landenlijst, 10%-deelneming; informatief karakter);
- 18 augustus 2000, nr. IFZ2000/395 (Luxemburg voldoet aan de voorwaarden voor verlaging percentage tot 10%; informatief karakter);
- 29 november 2000, nr. CPP2000/2583 (informeel kapitaal, aanzuiveren verlies voorperiode; informatief karakter en niet actueel);
- 19 december 2000, nr. CPP2000/3038 (uitgaven voor levensonderhoud voor kinderen, vooraf betaalde bijdrage; beleid is opgenomen in het besluit van 15 december 2005, nr. CPP2005/2639M, vraag 1.8.);
- 8 maart 2001, nr. RTB2001/565 (elimineren stakingswinst uit grondslag Waz; wetgeving is vervallen);
- 22 mei 2001, nr. CPP2001/946 (voorlopige teruggaaf bij bovenmaximale premieheffing; beleid is niet langer wenselijk);
- 22 mei 2001, nr. CPP2001/1066 (dividendbelasting, gefacilieerde inkoop van eigen aandelen, goedkeuring inzake omzetting van agio in gestort kapitaal; belang verloren door wijziging van art. 4c Wet DB 1965);
- 20 december 2001, nr.CPP2001/3183 (surtax, additionele heffing vennootschapsbelasting over excessieve dividenden, nadere antwoorden op gestelde vragen; overgangsbepaling Wet VPB 1969 is uitgewerkt);
- 4 januari 2002, nr. CPP2001/1643 (elimineren kwijtscheldingswinst uit grondslag Waz; wetgeving is vervallen);
- 15 juli 2002, nr. CPP2002/1963 (overeenkomstige toepassing van art. 4 en 4a Wet DB 1965 op vergoedingen op hybride geldleningen; achterhaald door wetgeving);
- 1 oktober 2003, nr. IFZ2003/660 (kennisgeving dat Oostenrijk voldoet aan de voorwaarden van verlaging van het percentage naar 10% zoals gesteld in artikel 4a, derde lid, van de Wet op de dividendbelasting; informatief karakter);
- 19 november 2003, nr. CPP2003/2019 (surtax. Vraag- en antwoordbesluit betreffende de additionele heffing van vennootschapsbelasting over bovenmatige winstuitkeringen; wetgeving is buiten werking gesteld);
- 25 november 2003, nr. CPP2003/462 (vragen en antwoorden inzake de ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen; wetgeving is vervallen);
- 17 mei 2004, nr. CPP2003/1931 (vragen en antwoorden inzake de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen; wetgeving is vervallen);
- 19 mei 2004, nr. IFZ2004/220 (tax-sparing-creditbepalingen in relatie tot IsraŽl niet langer van toepassing; zie kennisgeving IFB05-002 in verband met informatief karakter);
- 27 oktober 2004, nr. IFZ2004/726 (verdrag met Nieuw-Zeeland inzake wederzijdse bijstand bij invordering en tweede wijzigingsprotocol; inwerkingtreding; informatief karakter);
- 1 februari 2005, nr. CPP2004/1147 (ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen. Beoordeling verzekering; vaststelling inkomen bij buitenlandse belastingplichtigen; wetgeving is vervallen);
- 14 juni 2005, nr. IFZ2005/485 (belastingverdrag, BelgiŽ, 183-dagenregeling; alleen voor het belastingjaar 2002/2003 relevant).

3. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 juli 2006,

de minister van FinanciŽn,
namens deze
mr. M. Brabers,
directeur-generaal voor Fiscale Zaken